• Pironizam i relativizam: Pyrrhonism and Relativism
  Filozofska Istrazivanja 27 (4): 823-841. 2007.
  U ovom se radu pokušava pokazati da postoji određena vrsta relativizma koja je spojiva sa skepticizmom Seksta Empirika. Tvrdi se da se u PH I.217–219 Protagora ne shvaća kao aletički ili epistemički relativist, nego kao relativist u minimalnom smislu riječi, te da takvo stajalište nije protivno pironizmu kako ga Sekst karakterizira u PH I. Potom se pokazuje da nam prihvaćanje toga aspekta pironizma može pomoći da objasnimo neke inače problematične relativističke zaključke što ih nalazimo u Sekst…Read more
 • Luck and human action in Aristotle's' Physics'
  Filozofski Vestnik 21 (1): 179-194. 2000.
 • What Are We? A Study in Personal Ontology (review)
  Prolegomena 9 (2): 344-349. 2010.
 • Sextus Empiricus, Against the Logicians
  Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science 1 209-213. 2007.
  A review of Sextus Empiricus, Against the Logicians, translated and edited by Richard Bett, Cambridge University Press, Cambridge, 2005