Adam Świeżyński

Cardinal Stefan Wyszynski University In Warsaw
 •  78
  Zebrane w niniejszej publikacji prace są owocem namysłu zarówno badaczy przyrody, jak i filozofów oraz teologów. Prezentują one różnorodne spojrzenie na elementy dziejów dialogu między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią, a także własne poszukiwania autorów dotyczące współczesnych aspektów tej problematyki. W pierwszej części zostanie przedstawione spojrzenie na charakterystyczne punkty historycznego procesu formowania się relacji między różnymi dziedzinami ludzkiego poznania. Czytelnik…Read more
 •  72
  The philosophy of human death: an evolutionary approach
  Wydawnictwo UKSW / CSWU Press. 2009.
  In Chapter 1 I discuss the basic problem which made me undertake the issue of human death. That problem was the dualism in the depiction of human nature which has not been fully overcome yet, the dualism which leads to the emergence of new difficulties in contemporary attempts at adequately solving the problem of human death. They include the separation of soul from the body in the moment of death, and the borderline between the moment of death and the moment of resurrection. Chapter 2 is devot…Read more
 •  68
  Knowledge and Values. Selected Issues in the Philosophy of Science (edited book)
  Wydawnictwo UKSW / CSWU Press. 2011.
  Contents: Danuta Ługowska, Incommensurability of Paradigms Exemplified by the Differences Between the Western and Eastern European Image of the Human Person ; Maria-Magdalena Weker, Light, Body and Soul – the Issues Fundamental for Theories of Vision. A Historical Survey ; Dariusz Kucharski, The Conception of Sensory Perception and Scientific Research. (The Theory of Sign within Philosophy of G. Berkeley and T. Reid) ; Grzegorz Bugajak, Causality and Determinism in Physics ; Anna Lemańska, Truth…Read more
 •  64
  Philosophy of nature today (edited book)
  Wydawnictwo UKSW / CSWU Press. 2009.
  Contents: Anna Lemańska, The Autonomous Philosophy of Nature ; Anna Latawiec, The Progress in the Philosophy of Nature ; Grzegorz Bugajak, Philosophy of Nature, Realism, and the Postulated Ontology of Scientific Theories ; Maria-Magdalena Weker, Multi-dimensional Image of the World ; Jarosław Kukowski, The Application of Principia Mathematica and Principia Metaphisica for Resolving the Incommensurate Paradigms. The Comparative Study in Philosophy of Physics and Philosophy of Nature ; Danuta Ługo…Read more
 •  60
  Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody
  with Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, and Danuta Ługowska
  Wydawnictwo UKSW. 2009.
  Zasadnicza problematyka książki została podzielona na dwie części, uwzględniające tradycyjny podział na filozofię przyrody nieożywionej i filozofię przyrody ożywionej. Zastosowanie wspomnianego podziału jest uzasadnione zarówno charakterem bytów przyrodniczych, jak i dotychczasową literaturą przedmiotu. Te części poprzedzone zostały omówieniem zagadnień metodologicznych związanych z uprawianiem filozofii przyrody. Czwartą, dodatkową część publikacji, zatytułowaną Tajemnice przyrody, stanowią ref…Read more
 •  32
  The Loneliness of “Adam” : An Attempt at Symbolic Interpretation
  Laval Théologique et Philosophique 72 (2): 285-297. 2016.
  Adam Świeżyński | : The experience of loneliness is usually seen as a negative aspect of human existence and something to overcome. However, it is worth trying to break free, if only on a trial basis, from the established traditional perception of loneliness, and strive to reduce it immediately from being one of the main sources of human affliction and to rethink its importance in human life. In order to do this, we must first consider the question of the essence of loneliness, and then examine …Read more
 •  17
  The Philosophy of Nature, Chance, and Miracle
  American Journal of Theology and Philosophy 32 (3). 2011.
  Each and every one of us has our personal secrets, secrets which we do not disclose to outsiders. If we do decide to let an outsider into those secrets, we want to be certain that they will be properly understood and respected. Revealing our secrets to someone else is also normally preceded by a long acquaintanceship, which serves to create an atmosphere of trust. If we accept that nature, understood as the entire physical reality of the universe, contains within itself secrets regarding its ori…Read more
 •  15
  The question of the origin of life interested people for centuries. All existing views on this subject can be classified into different areas of our knowledge of the world: natural sciences, philosophy, and theology. Some theories contain more or less explicit elements from all of these areas. Thus, it is helpful to take a closer look at them and to classify all the typical groups of theories about the origins of life. We can in this way stress their mutual connections and clarify their own natu…Read more
 •  13
  A Philosophical Critique of the Concept of Miracle as a “Supernatural Event”
  Croatian Journal of Philosophy 17 (1): 57-72. 2017.
  The notion of the supernaturality of an event may be understood in various ways. Most frequently ‘supernatural’ means ‘separated from nature’, i.e. different from nature. Thus, what is meant here is the difference in ontological character. The definitions of miracle, present in literature, emphasize the fact that we may talk about a miracle only when the phenomenon takes place beyond the natural order or stands in opposition to it. The description of a miracle as a ‘supernatural event’ contains …Read more
 •  12
  1 października 2019 roku dotychczasowa Sekcja Filozofii Przyrody, składająca się z Katedry Filozofii Przyrody, Katedry Filozofii Przyrodoznawstwa oraz Katedry Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych, została przekształcona w Katedrę Filozofii Przyrody (KFP). W okresie od utworzenia Katedry Filozofii Przyrody do końca 2022 roku aktywność naukowa jej pracowników obejmowała: realizację indywidualnych i wspólnych programów badawczych i związaną z nimi działalność publikacyjną; udział w konferencja…Read more
 •  11
  Zagadnienie pochodzenia życia stanowi przedmiot ludzkich dociekań od wieków. Wszystkie istniejące poglądy na ten temat można przyporządkować do różnych obszarów ludzkiej wiedzy o świecie: nauk przyrodniczych, filozofii, teologii. Warto przyjrzeć się im bliżej i spróbować uporządkować je według określonej typologii. Można wówczas dostrzec istniejące między nimi powiązania i relacje, które wskazują na charakter tych poglądów. Różnice między istniejącymi współcześnie teoriami biogenezy, występujące…Read more
 •  11
  Czy fizyka wskazuje na istnienie transcendencji? Dyskusja wokół książki "Fizyk w jaskini światów"
  with Janina Buczkowska, Jan Krokos, and Anna Lemańska
  Studia Philosophiae Christianae 59 (2): 205-218. 2023.
  Profesor Krzysztof A. Meissner proponuje obraz transcendencji wynikającej z poznawania świata przez fizykę, która oznacza świat uniwersalnych i niezmiennych praw przyrody. Czy tego rodzaju wypowiedzi są uprawnione na gruncie fizyki, czy też należy uznać je za określony pogląd filozoficzny? Czy istnienie praw przyrody wskazuje na istnienie jakieś transcendencji? Publikacja jest zapisem dyskusji wokół książki: Krzysztof A. Meissner, Fizyk w jaskini światów (rozmawia Jerzy Sosnowski), (Biblioteka W…Read more
 •  9
  W dniach 3-4 czerwca 2022 roku w Höör (Szwecja) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona problematyce astrobiologii: Astrobiology and Society. Third Conference on History and Philosophy of Astrobiology, zorganizowana przez European Astrobiology Institute i Uniwersytet w Lund. Uczestnicy konferencji zaprezentowali tematy z zakresu historii, filozofii, socjologii, literaturoznawstwa i teologii, które dotyczyły problematyki astrobiologicznej. Konferencja była okazją do przedstawien…Read more
 •  9
  Najnowsza książka Mariana Grabowskiego może zostać zakwalifikowana do tzw. filozofii biblijnej, czyli nurtu filozoficznego odczytywania tekstu biblijnego i interpretowania jego znaczenia przy użyciu kategorii filozoficznych. Jednocześnie publikacja ta podejmuje także problematykę z zakresu filozofii przyrody z racji wyraźnie obecnych w niej prób filozoficznego uchwycenia i przedstawienia istoty rzeczywistości materialnej. Autor pracy w ten właśnie sposób zmierzył się z początkowym fragmentem bib…Read more
 •  8
  15. Warsztaty Filozofii Przyrody odbyły się w dniach 23-26 czerwca 2022 roku w Ciążeniu, w Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem cyklicznych warsztatów jest Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Uczestnikami warsztatów było ponad trzydziestu przedstawicieli kilkunastu ośrodków naukowych z Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry, zajmujących się filozofią przyrody i …Read more
 •  8
  Michał Heller: Ostateczne wyjaśnienia wszechświata
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (2): 383-386. 2008.
  The article reviews the book Ostateczne wyjaśnienia wszechświata [Ultimate Explanations of the Universe], by Michał Heller.
 •  7
  15 maja 2021 roku odbyła się konferencja naukowa W poszukiwaniu przyrodniczego, filozoficznego i teologicznego obrazu Wszechświata, zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Okazją do zorganizowania konferencji była przypadająca 17 maja 2021 roku pierwsza rocznica śmierci ks. dr. hab. Grzegorza Bugajaka, wieloletniego pracownika Instytutu Filozofii UKSW i jego dyrektora w latach 2016-2020 oraz sekretarza redakcji czasopisma filozoficznego Stu…Read more
 •  7
  Author: Świeżyński Adam Title: PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF MIRACLE AS AN “EXTRAORDINARY EVENT” (Filozoficzna analiza pojęcia cudu jako „zdarzenia niezwykłego”) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.15, number: 2011/4, pages: 939-962 Keywords: CONCEPT OF MIRACLE, THEISM, SUPERNATURAL EVENT, NATURAL SCIENCE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:It has been common for some time to think o…Read more
 •  7
  The reception of the heliocentric theory of Nicolaus Copernicus in Jewish thought of the 17th-century period is a good exemplification of the issue concerning the formation of the relationship between natural science and theology, or more broadly: between science and religion. The fundamental question concerning this relationship, which we can ask from today’s perspective of this problem, is: How does it happen that claims of a scientific nature, which are initially considered from a religious p…Read more
 •  7
  On Limited Divine Knowledge in the structure of Open Theism ‘Open Theism,’ also known as ‘open theology,’ ‘open view’ and ‘openness of God’ is not a new philosophical position, but it has not been presented and analyzed in detail in the Polish philosophy of religion. Open theism is a significant modification of the traditional Christian concept of God, some important aspects of God’s nature and God’s relationship with the world created by Him. Briefly speaking, ‘open theism’ is a philosophical m…Read more
 •  7
  Podglądanie Wszechświata [Peeping the Universe] by Michał Heller
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 14 (2): 391-395. 2009.
  The article reviews the book Podglądanie Wszechświata [Peeping of the Universe], by Michał Heller.
 •  6
  Moralność jako erzac duchowości. Filozoficzne uwagi na temat współczesnej teologii
  Studia Philosophiae Christianae 56 (4): 293-314. 2020.
  Pytanie o metodologiczny i teoriopoznawczy status obrazu Boga we współczesnej teologii jest jednym z najważniejszych, jakie należy postawić w świetle przemian społeczno-religijnych, następujących we współczesnym społeczeństwie. Odchodzenie od instytucjonalnie praktykowanej wiary religijnej jest bowiem często spowodowane obrazem Boga, który dla współczesnego człowieka staje się coraz mniej możliwy do zaakceptowania. Nie jest to jedynie kwestia ludzkiej niezgody, motywowanej postawą antyreligijną,…Read more
 •  6
  Michał Heller: Podglądanie Wszechświata
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 14 (2): 391-395. 2009.
  The article reviews the book Podglądanie Wszechświata [Peeping of the Universe], by Michał Heller.
 •  6
  Michał Heller: Ostateczne wyjaśnienia wszechświata (review)
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (2): 383-386. 2008.
  The article reviews the book Ostateczne wyjaśnienia wszechświata [Ultimate Explanations of the Universe], by Michał Heller.
 •  5
  Celem artykułu jest omówienie poglądów o. prof. Stanisława Ziemiańskiego SJ dotyczących znaczenia nauk przyrodniczych dla filozofii i teologii oraz relacji między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią. Na tle teodycealnego stanowiska o. Ziemiańskiego, zaproponowanego w ramach jego teologii naturalnej, został zaprezentowany sposób, w jaki autor wykorzystuje dane nauk przyrodniczych w swoich poszukiwaniach filozoficznych. Ziemiański przyjmuje stanowisko, które cechuje się ostrożnością, a na…Read more
 •  5
  The Evolutionary Concept of Human Death
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (1): 119-126. 2008.
  The natural sciences reveal the existence of a constant process of cosmic evolution, in which new forms of matter emerge. The continuity of the nonorganic and biological evolutionary processes, their assignment to the laws of nature, as well as the fact that the appearance of a human being constitutes their culmination, all this shows that a human being is an element of the material structure of the world. From the evolutionary point of view, it could be argued that a human being is “the ultimat…Read more
 •  5
  Michał Heller: Podglądanie Wszechświata (review)
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 14 (2): 391-395. 2009.
  The article reviews the book Podglądanie Wszechświata [Peeping of the Universe], by Michał Heller.
 •  4
  16. Warsztaty Filozofii Przyrody odbyły się w dniach 15-18 czerwca 2023 roku w Krakowie, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Organizatorem cyklicznych warsztatów jest Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Uczestnikami warsztatów było ponad trzydziestu przedstawicieli kilkunastu ośrodków naukowych z Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy, Zielonej Góry, zajmujących się filozofią przyrody i filozofią n…Read more