•  10
    Walter Benjamin'de "Zamansal Deneyim" ve Gündelik Hayatın Tarihsel Parıltıları
    Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 7 (2). 2014.
    Zaman kavramı, Antikiteden günümüze değin felsefenin en önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkar. Farklı biçimlerde tartışılsa da tarih felsefesinin bir nesnesi olarak işlenir. Bu anlamda zaman, deneyime dahil edilerek düşünülebilir. Deneyimin içinde insanın toplumsal öyküsünden kültürel biriktirmelere değin ilerlemeler, süreksizlikler, kopuşlar, parıltılar ve sönüşler görülür. Benjamin’in zamansal deneyiminde de bu hallere rastlanır. Özellikle yüzü geçmişe yönelmiş tarihin meleği ile ge…Read more