Mimar Sinan Fine Arts University
 • Mimar Sinan Fine Arts University
  Research Assistant
University of St. Andrews
Department of Philosophy
PhD, 2018
İstanbul, İstanbul, Turkey
Areas of Specialization
Philosophy of Language
PhilPapers Editorships
Metaphor
 •  12
  The phrasal implicature theory of metaphors and slurs
  Dissertation, University of St. Andrews. 2018.
  This thesis develops a pragmatic theory of metaphors and slurs. In the pragmatic literature, theorists mostly hold the view that the framework developed by Grice is only applicable to the sentence-level pragmatic phenomena, whereas the subsentential pragmatic phenomena require a different approach. In this thesis, I argue against this view and claim that the Gricean framework, after some plausible revisions, can explain subsentential pragmatic phenomena, such as metaphors and slurs. In the first…Read more
 •  9
  Sözcük Sezdirimine Dayalı Nefret Sözcükleri Kuramı
  Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (2): 1-29. 2018.
  Özet: Bu yazıda nefret sözcüklerinin dilsel işlevi açıklanmaya çalışılacaktır. Bunun için öncelikle nefret sözcüklerinin kimi özelliklerini tartışıp sonrasında bu özelliklerin tümünün önereceğim sözcük sezdirimine dayalı nefret sözcükleri kuramı ile başarıyla açıklanabileceğini savunacağım. Buna göre nefret sözcükleri sözcük anlamı olarak bir insan grubuna işaret ederken, tipik kullanımlarında kimi olumsuz nitelikleri sözcük düzeyinde sezdirirler. Sözcük sezdirimi kavramı Grice'ın sezdirim kavra…Read more
 •  7
  Frege’nin Özel Ad Kuramındaki Sonsuz Gerileme Sorunu
  In Vedat Kamer & Şafak Ural (eds.), VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Mantık Derneği Yayınları. pp. 513-527. 2018.
  Öz: Frege özel adların (ve diğer dilsel simgelerin) anlamları ve gönderimleri arasında ünlü ayrımını yaptığı Anlam ve Gönderim Üzerine (1948) adlı makalesinde, bu ayrımın önemi, gerekliliği ve sonuçları üzerine uzun değerlendirmeler yapar ancak özel adın anlamından tam olarak ne anlaşılması gerektiğinden yalnızca bir dipnotta kısaca söz eder. Örneğin “Aristoteles” özel adının anlamının Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni ya da Stagira’da doğan Büyük İskender’in öğretmeni olarak al…Read more
 •  4
  Etkileşimci Metafor Kuramının Eleştirisi
  Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy (1): 1-14. 2019.
  Öz:Bu yazıda Elisabeth Camp'in metafor kuramını eleştireceğim. Bu kurama göre metaforik anlam metaforik olarak kullanılan terimin işaret ettiği şeyin karakterizasyonunun bir başka şeyin karakterizasyonu ile etkileşimi yoluyla ortaya çıkar. Bu etkileşim beraberinde metaforun önemli bilişsel özelliklerinden biri olan olarak-görme etkisini zorunlu olarak getirir. Ben bu kuramın açıklamaya çalıştığı dilsel olguyu gereksiz yere karmaşıklaştırdığını savunacağım. Söz konusu olgu etkileşime gerek olm…Read more