•  33
  Law and morality in contemporary philosophy of law
  Filozofija I Društvo 2002 (19): 203-212. 2002.
  U ovom clanku autor nastoji da analizira odnos morala i prava u okviru savremene pravne teorije. Odnos prava i morala moze se posmatrati na tri razlicita nacina: teza o identitetu - pravo i moral su osnovi identicni sistemi normi pri cemu su pozitivne pravne norme podredjene osnovnim moralnim principima (prirodna pravna teorija), teza o odvajanju - pravo i moral su konacno razliciti sistemi normi (pravni pozitivizam), teza o polaritetu - pravo i moral su dva razlicita normativna sistema, ali se …Read more
 •  9
  O razilaženjima znanja i moći
  Filozofija I Društvo 2004 (24): 301-305. 2004.
 •  3
  O razilazenjima znanja i moci
  Filozofija I Društvo 24 301-305. 2004.