•  4
  Humanitarian Intervention as a Method of War
  Beytulhikme An International Journal of Philosophy 553-572. forthcoming.
 •  2
  Otoritenin Şiddet Kullanma Hakkından Söz Edilebilir mi?
  Beytulhikme An International Journal of Philosophy 6 (2): 143-168. 2016.
  Bu makale otoritenin şiddet kullanma hakkından söz edilip edilemeyeceğini etik ve hukuk ile ilişkisi bağlamında incelemeyi ve otoritenin gerektiğinde güç kullanma yetkisinin meşru temellerini tartışmayı amaçlamaktadır. Tartışma, genel olarak, Toplumsal Sözleşme geleneğinin ve Doğal Hukuk öğretilerinin otorite, şiddet ve insan hakları kavrayışları çerçevesinde yürütülmüştür. Makale, temel olarak, otorite, şiddet ve insan hakları kavramlarının bağlamlarından kopuk bir şekilde ele alındığını ve bu …Read more
 • Güncel Sorunlar Ve siyaset: Felsefi Çözümlemeler (edited book)
  Sosyal Yayinlar. 2019.
 • Dördüncü Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı (edited book)
  Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği Yayınları. 2019.
 • Felsefe Diyalogları (edited book)
  . 2016.
 • The Taking of Life: Killing Someone in the Name of Preserving Another
  IAFOR Journal of Ethics, Religion and Philosophy 1 (1): 31-35. 2013.
  The purpose of this paper is to examine the taking of human life in the name of preserving another. It is going to be discussed considering religious and ethical concerns. The taking of life is prohibited by various religions because they assert that only God has the authority to give and take away life. Although the taking of life can be regarded as a religious problem, it has also ethical concerns. For example, in Kantian ethics, the taking of human life is always wrong. According to Kant, all…Read more
 • Birinci Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı (edited book)
  with Selma Aydın Bayram
  Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği Yayını. 2018.