•  3
    Artykuł stanowi próbę pokazania zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z filozoficznej perspektywy obecnej w pismach Waltera Lippmanna. Krótko omówione zostały istotne w tym kontekście elementy biografii autora powiązane z jego twórczością. Następnie przedstawione zostało samo pojęcie społecznej odpowiedzialności i jego ewolucja w okresie, w którym powstawały pisma Lippmanna, z naciskiem na amerykański kontekst kulturowo-historyczny. W kolejnej części pokazane zostay dwa różne …Read more
  •  54
    This paper attempts to signal the potential relevance of A Test of the News, written by Lippmann and Merz, for Critical Discourse Analysis. It seems that the study is overlooked by CDA’s experts as a pioneering work in press analysis. In order to demonstrate links between CDA and the research, in the first part, the work of Lippmann and Merz is situated within a wider picture of the theoretical and historical background as well as common views on politics and the role of the press. Then, the rea…Read more