•  244
  Transcendental Dialectic: Critique of Metaphysics in the Philosophy of Ghazali and Kant
  Philosophy and Social-Political Sciences (31): 49-57. 2011.
  Our study aims to deal with different and similar conditions between Ghazzali and Kant, as characters at whom can show two different thinking form and two different cultural structure in their thoughts, in the context of the same subject. The article investigates the stages of these two thinkers approaches to the topic of transcendental dialectic and tries to display that why and how two different cultural worlds incline to this subject.
 •  168
  The Relation of God and Being in Descartes
  Igdir University Journal of Social Sciences (2). 2012.
  Problem of the existence of God and His relation to the world and human being is seen as one of quite old and main problems of philosophy. Though the existence of God and His essence as a knowledge subject is related to a transcendent being over this universe, human being can find rules made by Him in physical world in which stands. The concept of God constitutes one of the most involved points of Descartes’ philosophy. In fact, for Descartes, who built his philosophy on physical bases or mechan…Read more
 •  127
  Some Remarks on Averroes’ Long Commentary on the Metaphysics Book Alpha Meizon
  Entelekya Logico-Metaphysical Review 1 (1-2): 5-17. 2017.
  Averroes, considered to be the greatest Aristotelian commentator in the Middle Ages, has written three different types of commentary on almost all the works of this great philosopher: short, middle and long. These commentaries have been translated into Latin and Hebrew in the early period, and profoundly influenced both Medieval Europe and Jewish thought for centuries. The effect of Averroes in the West was to spread the whole of Europe under the name of Latin Averroism. The text what you have c…Read more
 •  109
  An Inquiry Concerning Alghazali’s Manner of Approach to Philosophy
  Igdir University Journal of Social Sciences (1): 47-60. 2012.
  Although the first thing coming to mind when called Alghazali is theologian celebrated for criticism of philosophy, we only will not mention his critical thinking. It can be thought that this famous thinker of Islamic world has purely attempted to criticism of metaphysics but in our opinion this is not exactly true. With reference to traditional commentaries on Alghazali is not quite well, we desire to try in order to show a reliable approach. In this paper we will argue whether or not the coher…Read more
 •  21
  Critique of Metaphysics in the Philosophy of Ghazali and Kant
  Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 5 (1): 22-30. 2012.
  Our study aims to deal with different and similar conditions between Ghazali and Kant, as characters that can show two different thinking forms and two different cultural structures in their thoughts, in context of the same subject. We will deal with why and how that the approaches of both thinkers to the subject transcendental dialectic occur by passing through which stages and try to display that both cultural world incline to this subject by which aim.Çalışmamız iki ayrı düşünme biçimi ve iki…Read more
 •  16
  Methodological Discussions between Expository and Demonstrative Epistemologies in Islamic Thought
  International Journal of Human Sciences 8 (2): 195-216. 2011.
  In the basis of the subject which we try to deal with, it stands two worldviews based on expository and demonstrative epistemologies that formalize the intellectual building of Islamic culture. It seems that the main point here is about discussions between exposition and demonstration. Methodological discussions enlighten how are used on the one hand exposition as religious method and on the other hand demonstration as rational or intellectual method. Keywords: , , , , ,
 •  14
  Hiçbir bilim dalında, yazar, felsefe ve mantıkta yapabildiği kadarıyla, güvenilir araştırma sonuçlarını böylesine fütursuzca hiçe sayamaz. Bu durum için, Bay Coffey’in Mantık Bilimi gibi böyle bir kitabın yayınlanmasına borçluyuz: ve yalnızca, günümüzün pek çok mantıkçısının eserinin tipik bir örneği olarak, bu kitap saygıyı hak ediyor. Yazarın mantık anlayışı Skolastik filozoflarınki gibidir, ve onların bütün hatalarını yapıyor – elbette Aristoteles’e alışılageldik gönderilerle.. Yazar, modern …Read more
 •  13
  Remarks on Colour
  with Ludwig Wittgenstein
  Beytulhikme An International Journal of Philosophy 4 (1): 115. 2014.
 •  10
  Logical Behaviorism
  with Norman Malcolm
  Beytulhikme An International Journal of Philosophy 4 (2): 77. 2014.
 •  9
  Being and Intellect: Theory of Demonstration in Aristotle and al-Fārābī by A. Tekin
  Entelekya Logico-Metaphysical Review 2 (1): 67-70. 2018.
  Ali Tekin, Varlık ve Akıl: Aristoteles ve Fârâbî’de Burhan Teorisi [Being and Intellect: Theory of Demonstration in Aristotle and al-Fārābī], 477 pp.
 •  7
  Mind and Method in Descartes’ Philosophy: Cartesian Arguments
  Beytulhikme An International Journal of Philosophy 33-44. forthcoming.
 •  6
  The Matrix and the Desert of the Truth
  Entelekya Logico-Metaphysical Review 1 (1-2): 51-53. 2017.
  I will try to explain in the context of the Matrix and philosophy what the truth is and whether there is the free will or not. Everyone wants to know the truth, but no one clearly explains what it is. The matrix is the desert of the truth and human mind remains therein thirsty. Can we know that we are alive or dead, that is to say, what is the difference between reality and imagination? Never can this problem only be solved by our minds? So long as we try to arrive at necessity, we absolutely re…Read more
 •  4
  The Image of Woman in the Islamic Philosophical Tradition
  Entelekya Logico-Metaphysical Review 2 (2): 113-122. 2018.
  In the Islamic philosophical tradition, it seems that the image of woman has not been studied very much and the role of woman has hardly ever mentioned. First, we will briefly explain why we chose the concept of imagination. Afterward, from which sources the Islamic philosophical tradition has formed its concepts, and as a result, we would try to talk about where it established philosophy, whether it was theoretical or practical. Finally, we want to finish the subject by giving examples from the…Read more
 •  3
  Fragmanlar
  Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (2): 129-132. 2013.
  Bu yazıda Anaksagoras’ın Fragmanlar’ı içeriliyor. Anaksagoras, yönetici bir güç olarak nous kozmolojik nous kavramını felsefeye sokmakla meşhurdur. Anaksagoras, yaratıcı kaostan mevcut düzenlere geçiş sürecindeki ortamların açıklamasını vermeye çabalamıştır. Soğuk hava ile sıcak eter arasındaki bölümleme, birarada olmanın büyüsünü bozmuştur. Soğuğun artmasıyla birlikte, biçimlendirici suyu, yeri ve kayaları meydana getirmiştir. Havada yüzmeye devam eden yaşam tohumları yağmurlarla nakledilmişler…Read more
 •  3
  Conceptual Determination of the Criticism of Metaphysics in Kant’s Philosophy
  Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (2): 13-24. 2013.
  Bu yazıda, en eski felsefe disiplini ve bilimlerin kraliçesi olan metafizik konusunda, onun aklın sınırları içerisinde niçin anlaşıla-maz olduğu hakkında Kant’ın çözümlemelerinin kavramsal zemini üzerinde durulacaktır. Kant’a göre, metafiziksel yargılar, kendilerini mantıksal diye ifade ederek gerçekliğin bilgisini verdikleri savını dile getirirler. Yine de bu durum, yanılsama mantığından başka bir şey değildir. Metafizikle mantık arasındaki ilişkinin gerçek değil de kavramsal yapıya sahip olmas…Read more
 •  2
  Dil, Anlamlandırma ve Yorumlama Üzerine Bir Deneme
  Beytulhikme An International Journal of Philosophy 2 (1): 75-86. 2012.
  Bizim bu yazıda bahsetmeye çalıştığımız konu, daha çok metaontolojik ya da metafizik alan üzerinde yoğunlaşacaktır. Nesnelerin kendinde varlığını bilemesek bile, en azından, dile gelmeyen bir şeylerden bahsediyoruz. Öyleyse bilemediğimiz alana ait yargılarımızın, bildiğimiz olgular alanıyla ilişkisi dolayısıyla az çok yorumlanabileceğini göz ardı etmememiz gerekir. Kendinde dünyanın yani numenin anlamını somut dünya tasarımıyla elde etmeye çabalamanın boşuna olacağı kesindir. Ancak bu durum, num…Read more
 •  2
  Bey'nî ve Burh'nî Epistemolojilerin Yöntem Tartışmaları Açısından İncelenmesi
  Beytulhikme An International Journal of Philosophy 1 (2): 89-103. 2011.
  Ele almaya çalıştığımız konunun temelinde, İslâm kültürünün düşünce yapısını şekillendiren beyânî ve burhânî epistemolojilere dayanan iki dünya görüşü bulunur. Buradaki temel noktanın beyân ile burhân arasındaki tartışmalarla ilgili olduğu görülür. Yöntem tartışmaları bir yandan dinsel bir yöntem olarak beyânın ve diğer yandan akıl ya da düşünce yöntemi olarak burhânın nasıl kullanıldığını açığa çıkarır.
 •  1
  Descartes Felsefesinde Kuşkudan Bilgiye Geçiş ve Zihnin Kendini Kavrayışı
  Beytulhikme An International Journal of Philosophy 1 (1): 97-112. 2011.
  Descartes, kuşkuculuğu gerçeklik arayışında bir yöntem olarak kullanır ve ardından gerçekliğin bilgisine bir sezgisel önerme olan cogito düşüncesi ile ulaşır. Zihnin kendini kavrayışı, benliğin düşünmekten kesilemeyeceğinden hareketle ileri sürülür ve bu düşünce ise zihinde kavramsal olarak içerilmiş bulunan Tanrının varlığıyla temellendirilir. Tanrı, zihni kuşkudan kurtaran ve ona gerçek varlığını gösteren en yetkin varlık olarak ifade edilir.
 • Editorial
  Beytulhikme An International Journal of Philosophy 8 (1). 2018.
 • Critique Of Metaphysics In The Philosophy Of Ghazali And KantGazali Ve Kant Felsefelerinde Metafizik Eleştirisi
  Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 5 (1): 22-30. 2012.
  Our study aims to deal with different and similar conditions between Ghazali and Kant, as characters that can show two different thinking forms and two different cultural structures in their thoughts, in context of the same subject. We will deal with why and how that the approaches of both thinkers to the subject transcendental dialectic occur by passing through which stages and try to display that both cultural world incline to this subject by which aim.Çalışmamız iki ayrı düşünme biçimi ve iki…Read more
 • Editorial
  Beytulhikme An International Journal of Philosophy. forthcoming.