•  2
  Wokół myśli Józefa Życińskiego
  Philosophical Problems in Science 68 300-305. 2020.
  Recenzja książki: _Media – kultura – dialog. W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego_, red. R. Nęcek, W. Misztal, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017, ss. 343.
 •  4
  The article discusses the problem of the christian concept of the human person in theological and philosophical context, and with reference to evolutionary sciences. It was pointed out that the naturalistic evolutionism undermines the most important assumptions, which is based on christian anthropology. In this paper it was also an attempt to justify that philosophical reflection can be important in the analysis of problems located between science and religion. The question about new type of chr…Read more
 •  2
  Czy można dwóm panom służyć?
  Philosophical Problems in Science 66 317-322. 2019.
  Book review: Dominique Lambert, Ryzykowne spotkanie teologii z nauką, przeł. P. Korycińska, Copernicus Center Press, Kraków 2018, ss. 268.
 •  4
  The paper concerns the origin and early stage of development of the Center for Interdisciplinary Studies at the Pontifical Academy of Theology in Kraków. Center for Interdisciplinary Studies was founded by Michał Heller and Józef Życiński in the late 1970s. It was an informal institution which focused on conducting scientific activity in the area of philosophy of nature, relationship between mathematical & natural sciences and philosophy, history of science, as well as relationships between scie…Read more
 •  2
  Myślenie na długi dystans
  Philosophical Problems in Science 64 201-207. 2018.
  Book review: Oblicza filozofii w nauce, P. Polak, J. Mączka, W.P. Grygiel, Copernicus Center Press, Kraków 2017, pp. 386.
 •  2
  This paper argues that methods used in informal logic could be helpful in examining the arguments in discussions between theists and atheists. Application of the techniques of informal logic could reveal the substantive value of many commonly shared views about theism and atheism. The utility of applying informal logic methods has illustrated by several examples.
 •  6
  Przedmowa
  Semina Scientiarum 16 7-8. 2017.
 •  4
  Czy można nie być naturalistą?
  Philosophical Problems in Science 63 223-229. 2017.
  A review of: J. Woleński, Wykłady o naturalizmie, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 226.
 •  9
  Koncepcja uprawiania filozofii przyrody w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego
  Roczniki Filozoficzne 66 (1): 133-152. 2018.
  W artykule podjęto próbę analizy sposobu uprawiania filozofii przyrody przez Tadeusza Stanisława Wojciechowskiego, profesora filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Artykuł składa się ze wstępu, części biograficznej, rozdziału poświęconego analizie sposobu uprawiania filozofii przyrody przez T. Wojciechowskiego, a także próby podsumowania i oceny stanowiska krakowskiego uczonego.Wstępne analizy wskazują, że sposób uprawiania filozofii przyrody przez T. Wojciechowskiego był oryg…Read more
 •  6
  Can you not be a naturalist?
  Philosophical Problems in Science 63 223-229. 2017.
  A review of: J. Woleński, _Wykłady o naturalizmie_, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 226.
 •  3
  O dwóch takich, co o nauce i wierze rozmawiali
  Philosophical Problems in Science 62 315-320. 2017.
  Recenzja książki:_ Ćwiczenia duszy, rozciąganie mózgu. Rozmawiają Jerzy Vetulani i ks. Grzegorz Strzelczyk_, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2016, ss. 223.