• Članek pričenja z antinomijami Marxovega pojmovanja proletariata, da bi v skladu z Balibarjevo obravnavo nerešljivih problemov Spinozove misli preizprašal nekatere nerešljive probleme Marxove teorije. Pri tem je ključnega pomena način, na katerega Spinoza vzpostavi kratek stik med fizično idejo samooblikovanja materije in metafizično idejo vzročnega samoporajanja Biti. Obe perspektivi izključujeta transcendenco, čudež, Božji načrt in druge sorodne oblike meta-ontološkega ali proti-znanstvenega p…Read more
  •  5
    Counselling variation among physicians regarding intestinal transplant for short bowel syndrome
    with Christy L. Cummings and Mark R. Mercurio
    Journal of Medical Ethics 40 (10): 665-670. 2014.
    Background Intestinal transplant in infants with severe short bowel syndrome (SBS) is an emerging therapy, yet without sufficient long-term data or established guidelines, resulting in possible variation in practice. Objectives To assess current attitudes and counselling practices among physicians regarding intestinal transplant in infants with SBS, and to determine whether counselling and management vary between subspecialists or centres. Methods A national sample of practicing paediatric surge…Read more