•  545
  Koncepcja realności w późnej filozofii Nietzschego
  Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1): 81-96. 2013.
  W tekście rozważane są zagadnienie realności i związana z nim tematyka epistemologiczna w trzecim okresie filozofii Fryderyka Nietzschego. Analizując ten obszar filozofii Nietzschego, autor zwraca szczególną uwagę na problem życia. Opisuje go za pomocą metafory pnącej się wzwyż spirali. Metafora ta rozwijana jest przez autora w kontekście koncepcji „ekstatycznego tańca kratofanicznego” Zbigniewa Kaźmierczaka. Autor rozpoczyna rozważania od interpretacji stanowiska Nietzschego na temat trzech wła…Read more
 •  206
  In this paper I consider how theology impacted on the uprising philosophy in ancient Greece. In the €rst part of my text I analyze the concept of theology and philosophy and I want to know the relation between these two ideas. I am especially interested in point of the line separating theology and philosophy. e main question concerning it is when we could say about theology that it is already philosophy, and reversely – when we could say about philosophy that it is still theology in Greek meani…Read more
 •  13
  In Nietzsche's philosophy the essence of life is determined by sensible and rationally constructed reality. Degree of sensible reality is labeled by degree of rational cognition. Rational cognition in turn depends on existential capability of individual. All of this mean the way of processing of human being life wanting heighten it determines if he overcomes his physical attitude and realizes complete cognition – episteme. According to Nietzsche's view we can defeat manlike being by rejection bo…Read more