•  48
  Explikácia: metóda a forma
  Teorie Vědy / Theory of Science 37 (3): 235-252. 2015.
  Explikácia patrí medzi kľúčové metódy analytickej filozofie. V tejto práci predstavujem návrh explicitného odlíšenia metódy explikácie od jej výsledku. V nadväznosti na prácu Rudolfa Carnapa sa snažím jeho explikačný projekt rozvinúť. Poukazujem na otvorené problémy Carnapovych kritérií adekvátnej explikácie; ukazujem, v čom sa explikácie od definícií líšia, aká je ich logická forma a ktoré explicitné kroky sú typické pre metódu explikácie. Napokon, približujem dôvody, pre ktoré je možné expliká…Read more
 •  36
  Explication, H-D Confirmation, and Simplicity
  Erkenntnis 83 (5): 1085-1104. 2018.
  Explication usually plays the role of the method of language revision. The paper sticks to the Carnapian project of explication and develops some of the formal requirements imposed on the explicatum. However, it departs from Carnap’s view when it comes to how to construe the simplicity condition. It is suggested that in some cases the simplicity condition, which in the Carnapian project plays the derived role with respect to the other three conditions—the similarity, exactness, and fruitfulness …Read more
 • J. Searle, Myseľ, Jazyk, Spoločnosť
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 14 (3): 411-417. 2007.
 • J. Searle, Rečové Akty
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (1): 125-133. 2008.
 • M. Zouhar, Základy Logiky Pre Spoločenskovedné A Humanitné Odbory
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 16 (3): 414-422. 2009.
 • E. Zeleňák: Moderné Teórie Vysvetlenia A Príčinnosti
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 16 (2): 272-277. 2009.
 •  9
  O definíciách a definovaní
  with František Gahér and Marián Zouhar
  Filozofia 65 (8). 2010.
 • Tomáš Marvan, Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (1): 128-132. 2011.
 •  18
  Havraní paradox, logika a metódy testovania
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (2): 213-225. 2011.
  The paper presents the logical milieu of the Paradox of ravens, identified by Hempel in his Studies in the Logic of Confirmation. It deals with Hempel’s interpretations of Nicod’s criterion of confirmation as well as with its inadmissible consequences. I, subsequently, suggest an epistemological and semantic specification of empirical properties, i.e., of their identity; then I formulate a criterion of the test of properties expressed by empirical hypothesis. Finally, I propose a procedural conc…Read more
 •  14
  Testovateľnosť a význam observačných a teoretických termínov
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (3): 384-397. 2011.
  Carnap’s analysis of the language of science had presupposed too close a connection between the semantics and testability. The core problem of the logical empiricist tradition was to show how to provide the interpretation of theoretical terms and hence the explanation of their application to observable entities by means of observation terms. It is argued that the utilization of a much more expressive semantic theory which identifies meanings with hyperintensional entities leads to a clarificatio…Read more
 • M. Zouhar, Problémy Jazyka A Počiatky Analytickej Filozofie
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (2): 270-276. 2012.
 •  38
  How to Assess Theories of Meaning? Some Notes on the Methodology of Semantics1
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (3): 325-337. 2012.
  The paper presents a two-level approach to an assessment of meaning theories. To begin with, language is distinguished from lan guage-model and, analogously, meaning is discerned from a model of meaning. The first level of a theory assessment is presented as dealing with the relation of a model of meaning to intra-theoretical aims and assumptions of a theory with specific language-model. The second level of assessment concerns ontological, epistemological, logical and other assumptions underlyin…Read more
 •  17
  Abduktívny model (vedeckého) vysvetlenia
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 5-19. 2012.
 •  14
  Využitie pojmu zhoda v hyperintenzionálnej dedukcii
  with František Gahér
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 20 (2): 98-111. 2013.
 •  18
  Prečo len (nutné) pravdy ako predpoklady deduktívnych úsudkov?
  with František Gahér
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 20 (2): 75-97. 2013.
 • The Prospects of the Concept Match in Hyperintensional Deduction
  with Frantisek Gaher
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 20 98-111. 2013.
 • On the Presentation of the Raven Paradox and the New Riddle of Induction. A Reply to Eugen Zelenak
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 20 (2): 251-261. 2013.
 •  12
  The Indispensability Argument(s) for Induction
  Balkan Journal of Philosophy 7 (1): 45-54. 2015.
  Developing the ideas presented in Jacquette, the paper presents an indispensability argument aimed at justification of induction. First, Hume’s problem of induction is introduced via slightly different reconstructions. Second, several traditional attempts to solve Hume’s problem are presented. Finally, Jacquette’s proposal to justify induction by an indispensability argument is developed. I conclude with presenting a kind of indispensability argument for induction.