• Na osobę i dokonania Ramakriszny można spojrzeć z różnych punktów widzenia (…). Indyjski mędrzec jest zarówno autorytetem religijnym, które określa co dobre, a co złe, i wskazuje swoim uczniom drogę do wyzwolenia, jak i filozofem, szukającym prawdziwej natury świata i zgłębiającym tajniki procesu poznania. Jest wiernym wyznawcą, składającym swe życie w ofierze Bóstwu, i zarazem dociekliwym naukowcem, badającym świat zewnętrzny oraz własne wnętrze. W myśli indyjskiej rozwiązania ontologiczne są n…Read more