•  1
    The aesthetic, according to Wolfgang Welsch, has several semantic variants. One of them is a phenomenalistic one. Referring to this variant, I show that the aesthetic is something more than a secondary component of electronic capital markets, which reflects what is happening to them and supports economic actors in their investment decisions. Namely, it is something that reaches out to such important things as the very existence and functioning of financial markets, their moral and social legitim…Read more
  • Czego brakuje sztuce współczesnej? Kuspit i Baudrillard
    Estetyka I Krytyka 21 89-100. 2011.
    W niniejszym artykule próbuję odpowiedzieć na pytanie: „Czego brakuje sztuce współczesnej?”. Swoją odpowiedź umieszczam w kontekście rozważań D. Kuspita i J. Baudrillarda. Autorzy ci w dość dosadny sposób opisują sztukę współczesną, wskazując na wiele negatywnych zjawisk, które się w niej uwidoczniają. Ich uwagę przykuwa przede wszystkim zerwanie przez sztukę więzi z estetyką, skutkujące kresem sztuki i samej estetyki. Różnią się jednak zasadniczo co do oceny zjawiska rozejścia się sztuki i este…Read more