University of Split
 • Living together in the European Union?
  International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) 5 (5): 212-223. 2018.
  The failure of multiculturalism in the EU, confirmed by the key players of the European political scene Merkel, Sarkozy and Cameron (we have seen that only A. Merkel has survived) can be seen as a failure of European Union. Regardless the fact that the policy of multiculturalism has failed, multiculturalism is still, as a living experience of diversity, fact of our daily lives. The political approach to cultural diversity in EU is therefore necessary to change. Today it is not the main question …Read more
 •  1
  Think of any children’s social game. Each has its own criteria and rules. Participation in such a game presupposes that players have accepted its rules and criteria (whether these are agreed on ad hoc or previously known). If the players do not accept the rules and criteria or do not respect them in the gaming process, the game cannot take place and ends abruptly (with small children it ends in tears, with older children with fists). If we transfer that to the political sphere we can ask a quest…Read more
 •  2
  Iris Marion Young accepts the concepts of the private and the public, but denies the social division between public and private spheres, each with different kinds of institutions, activities, and human attributes. Young defines “private” as that aspect of a person’s life and activity that he or she has a right to exclude others from. The private in this sense is not what public institutions exclude, but what the individual chooses to withdraw from public view. According to Young the public in a …Read more
 • Laž u politici (review)
  Filozofska Istrazivanja 27 (2): 475-478. 2007.
 • Pretpostavke liberalnog razumijevanja čovjeka (review)
  Filozofska Istrazivanja 27 (3): 709-712. 2007.
 • Konferencija »The Political Theory of John Rawls«
  Filozofska Istrazivanja 27 (4): 1003-1005. 2007.
 •  6
  The Difference Principle. The Key to a Just Democratic Society
  Filozofska Istrazivanja 30 (1-2): 61-78. 2010.
 •  4
  Načelo razlike. Ključ za pravednije demokratsko društvo
  Filozofska Istrazivanja 30 (1-2): 61-78. 2010.
 •  6
  Buchbesprechungen
  with Johann Reikerstorfer and Johannes Thomas
  Synthesis Philosophica 23 (2): 439-448. 2008.
 • Review: Global Justice: A Cosmopolitan Account (review)
  Synthesis Philosophica 25 (2): 385-388. 2010.
 •  12
  Kulturni pluralizam i pravednost u recepciji Willa Kymlicke
  Filozofska Istrazivanja 28 (1): 49-61. 2008.
  Shvaćajući kulturni pluralizam kao činjenicu suvremenog liberalno demokratskog društva, uočava se njegova problematičnost u odnosu na same liberalno-demokratske ideje. Demokracija polazi od prava većine, a liberalizam polazi od pojedinca kojemu su osigurana temeljna prava i dužnosti zanemarujući činjenicu njegova mogućeg pripadanja manjinskoj kulturi. Može li se odgovor na zahtjev kulturne različitosti pronaći isključivo u teoriji ljudskih prava ili je potrebno dopustiti postavljanje posebnih pr…Read more
 •  6
  Recenzije I prikazi
  with Ankica Čakardić, Dražen Zetić, Marko Tokić, Drago Šimundža, Srećko Pulig, Mladen Planinc, Snježan Hasnaš, Tonči Valentić, Darija Zrilić, Maja Profaca, and Krunoslav Nikodem
  Filozofska Istrazivanja 26 (1): 199-229. 2006.
 • Book Reviews (review)
  with Luka Boršić and Nada Gosić
  Synthesis Philosophica 25 (2): 377-390. 2010.
 •  5
  Izvori liberalnog mišljenja u filozofiji Immanuela Kanta
  Filozofska Istrazivanja 26 (4): 783-797. 2006.
  Immanuel Kant, svojim kopernikanskim obratom, vraća čovjeku središnje mjesto u svijetu. Čovjek se, u njegovoj filozofiji, shvaća kao individua koja posjeduje slobodu. Ta sloboda izvor ima u umu, a čovjek je postaje svjestan tek kada djeluje u skladu s moralnim zakonom. Na taj način Kant slobodu pridružuje svakom pojedincu, kao prirođeno pravo, koje nijedan pozitivni zakon ne može dovesti u pitanje. Svojim moralnim zakonom on čovjeka čini odgovornim, kako za sebe tako i za čitav svijet. Ta se odg…Read more
 •  8
  Recenzije
  with Lino Veljak, Martina Žeželj, Mateja Donković, Iva Rinčić Lerga, and Snježan Hasnaš
  Filozofska Istrazivanja 27 (2): 465-481. 2007.
 • Svojom teorijom pravednosti kao pravičnosti američki autor John Rawls ponudio je egalitarnu koncepciju pravednosti za demokratsko društvo. Kao liberal, ostao je dosljedan ideji da realizacija pravednosti podrazumijeva načelo jednakih sloboda i načelo jednakosti mogućnosti. Uz ta dva načela, Rawls drugom načelu pridružuje i načelo razlike koje za zadatak ima uklanjanje svih onih faktora koji su s moralnog stajališta proizvoljni. Specifičnost tog načela, koje traži promišljanje o drugome, izdvaja …Read more
 •  2
 •  7
  Recenzije I prikazi
  with Nikola Skledar, Snježan Hasnaš, Marinko Lolić, Ana Maskalan, Zvonko Šundov, Suzana Marjanić, Tomislav Krznar, Željko Senković, and Vladimir Jelkić
  Filozofska Istrazivanja 27 (3): 709-742. 2007.
 •  7
  Filozofski život
  with Iris Vidmar, Snježan Hasnaš, Bruno Ćurko, Sead Alić, Dražen Zetić, Tomislav Krznar, Predrag Režan, Ruža Kovačević, and Ivana Skuhala Karasman
  Filozofska Istrazivanja 27 (4): 999-1036. 2007.
 • Simpozij »Mediteranski korijeni filozofije«
  Filozofska Istrazivanja 27 (2): 495-500. 2007.