•  6
    Isa sa mga paksa na malimit maisantabi ng lipunan ay ang usapin ukol sa kalikasan. Maraming mga ideyang lumulutang at binibigyang-buhay ang mga kaisipang ito sa pamamagitan ng mga konkretong proyekto. Sa kabila ng mga usapin na ito, nagiging kabilang pa rin ang usaping pang-kalikasan sa mga nakakalimutang diskurso ng lipunan; anupa’t batid ang katotohanang malaki ang gampanin ng kalikasan sa pang araw-araw na pag-iral ng tao. Hinahangad ng papel na ito na makapagbigay-ambag sa diskurso sa pamama…Read more