•  108
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto
  with Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski, and Żure
  Argumentation 28 (3): 267-282. 2014.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common …Read more
 •  37
  A Taxonomy of Noncanonical Uses of Interrogatives
  Axiomathes 32 (3): 505-527. 2022.
  The aims of this paper are to provide a detailed taxonomy of noncanonical uses of interrogative sentences, i.e. when they are used not to ask a question but to convey some information, or to ask a question albeit not that expressed by the interrogative sentence exploited in the act, to identify properties of circumstances where an interrogative sentence is being used in this way, and to propose some maxims that govern the rational use of questions. Four main categories of such cases are presente…Read more
 •  22
  Fictional names, their use and pragmatic interpretations
  Semiotica 2021 (240): 165-185. 2021.
  The aim of the paper is to defend the view according to which all simple fictional sentences are meaningless. If their assertions seem to convey some truth evaluable information, and fictional sentences themselves seem to be true or false, it is because some pragmatic mechanisms are operative, enabling the expression of propositions not encoded in the semantic content of these sentences. According to some theorists, the mechanisms responsible for that process are the same as those responsible fo…Read more
 •  21
  According to Adams and his colleagues, fictional sentences, i.e. sentences featuring fictional names, lack any truth value. To explain intuitions to the contrary, they refer to the pragmatics of fictional assertions and claim that sincere utterances of those sentences generate some conversational implicatures. They argue that all who take fictional sentences to have a truth value tend to mistake implicatures of assertions of such sentences with their li…Read more
 •  19
 •  12
  Counterpossibles are counterfactuals with an impossible antecedent. According to the orthodox view of counterfactuals, all counterpossibles are vacuously true. This is puzzling because some counterpossible statements seem to be false. The paper analyzes two approaches to explaining why certain counterpossibles, though perhaps true, may appear to be false. The first, which appeals to the Gricean mechanism of conversational implicatures, asserts that some counterpossibles appear to be false becaus…Read more
 •  7
 •  5
  O argumentacji odwołującej się do implikatury konwersacyjnej
  Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3): 93-109. 2012.
 •  4
  The intent to lie
  Semiotica 2012 (188). 2012.
 •  3
  How Broad Modal Fictionalism Can Survive Rosen’s Challenge
  Analiza I Egzystencja 65 5-19. 2024.
  Gideon Rosen described the difficulties faced by those who claim that statements about possible worlds cannot be literally true. According to his argument, if the truth of modal sentences could be explained by referring to the hypothesis of the plurality of possible worlds, which is a sort of fiction for modal irrealists, the position would have antinomic consequence. I argue that the advocate of broad modal fictionalism can avoid such a devastating conclusion. To that end, her position should b…Read more
 • Zdania Moore’a w świetle teorii implikatury, artykuł
  In Filozofia i nauki szczegółowe, Koło Filozoficzne Przy Mish, Uniwersytet Warszawski. pp. 56-74. 2002.
 • Problem Gettiera a logika przekonań
  Edukacja Filozoficzna 29 5-19. 2000.
 • Myślenie dziś V-VI: Fikcja (edited book)
  Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. 2018.
 • Problem Gettiera a problem uzasadnienia
  Filozofia Nauki 2. 2007.
  The Gettier problem concerns the definition of knowledge as justified true belief. In the paper I argue that Gettier's cases are not cases of justified true belief because Gettier's examples rely on some problematic assumptions. The first is rather elementary definition of justification and the other is that justification is preserved by entailment, that is, (A) for all agents X, if X is justified in believing that p , and X realizes that the truth of p entails the truth of q , then X would also…Read more
 • Uwagi o definicji kłamstwa
  Edukacja Filozoficzna 49 137-156. 2010.
 • O wypowiedziach jako zródle przekonan
  Studia Philosophiae Christianae 43 (1): 160-177. 2007.
 • Pytania a implikatura konwersacyjna
  Edukacja Filozoficzna 255-278. 2016.
 • O argumencie z niewiedzy i logice sceptycyzmu
  Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 78. 2011.
 • Argument lingwistyczny w sporze o relację między wiedzą a przekonaniem
  Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 265-286. forthcoming.
 • Kłopoty z zasadami poznającego umysłu
  Przegląd Filozoficzno-Literacki 8 (2): 55-73. 2004.
 • O wartości logicznej zdań fikcjonalnych
  In Myślenie dziś V-VI: Fikcja, Fundacja Na Rzecz Myślenia Im. Barbary Skargi. pp. 59-75. 2018.
 • On Conversational Implicatures in Questions
  Filozofia Nauki 26 (1): 23-48. 2018.
  This article explores the connection between questions and conversational implicatures. We put forward a theoretical argument to the effect that questions can contain such implicatures. We also present extensive empirical material that confirms this hypothesis. The article focuses on a class of utterances used simultaneously to express an epistemic stance toward a state of affairs stated in a subordinate clause and to receive a response from an interlocutor, like in the following example: Don’t …Read more
 • Deskrypcje i prawda (edited book)
  Polskie Towarzystwo Semiotyczne. 2010.
 • Granice języka (review)
  Edukacja Filozoficzna 27 373-377. 1999.
 • Przedmiotem pracy są uwagi Jerzego Pelca dotyczące pojęcia kłamstwa i kłamania opublikowane w O pojęciu kłamstwa – z punktu widzenia semiotyki (1990). Przedstawioną w niej definicję kłamania porównuję z warunkami nakładanymi na to pojęcie przez innych autorów. Pokazuję, że zdaniem Pelca, warunek ekstensji przekonań nie jest koniecznym warunkiem na kłamstwo. Dodatkowo, zauważam, iż pewne uwagi Pelca skłaniają do wniosku, że można kłamać implikując coś, co uważa się za fałsz, nie zaś wyraźnie…Read more
 • Wymienialność wyrażeń koreferencyjnych w wypowiedziach przekonaniowych
  Przegląd Filozoficzno-Literacki 6 (4): 249-262. 2003.
 • Kilka uwag o uzasadnieniu kontekstualizmu epistemicznego
  Edukacja Filozoficzna 53 65-80. 2012.
  In the paper I present and analyze the most common arguments in a favor of epistemic contextualism i. e. the thesis that the truth-value of a given knowledge report varies with the context of its attribution. I point out why these arguments seem to be unsound or inconclusive. I also appeal to recent empirical studies carried out lately by Joshua May, Walter Sinnott-Armstrong, Jay G. Hull and Aaron Zimmerman whose results suggest that the contextualists’ intuitions concerning the evaluation of kn…Read more