Jorge Montesó Ventura

Centre D'Estudis Antropològics ACAF

Jorge Montesó-Ventura. Doctor en filosofía. Centre d'Estudis Antropològics ACAF, Responsable Dpto. Antropología filosófica.