Qilin Li; The Department of Philosophy, Peking University, 5 Yi-He-Yuan Street, Hai-Dian District, Beijing, P. R. China, Postal Code: 100871; Email: liqilin at pku dot edu dot cn