Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει. – ARISTÓTELES, Metafísica A, I, 980a, 1.

This profile currently does not have any publications associated with it.