•  32
  Assessment sensitivity in legal discourse
  with Massimiliano Vignolo
  Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 61 (4): 394-421. 2018.
  We explain three phenomena in legal discourse in terms of MacFarlane’s assessment-sensitive semantics: incompatible applications of law, assessments of statements about what is legally the case, and retrospective overruling. The claim is that assessment sensitivity fits in with the view, shared by many legal theorists at least with respect to hard cases, that the final adjudicator’s interpretation of legal sources is constitutive of the applied norm. We argue that there are strong analogies betw…Read more
 •  8
  To je poziv k redefiniciji pojma zmotljivosti dokončnih sodnih odločb. Njegovo običajno razumevanje, ki temelji na delu Harta, je precej bolj problematično, kot pa se navadno predpostavlja. Avtor tu pokaže, da običajno razumevanje vodi v naslednje protislovje: je pravno pravilno storiti to, kar pravno ni pravilno.
 •  5
  Razumeti ustavo
  Revus 23 7-11. 2014.
  Prvi del prispevka obravnava besedilno ustavo – in argument namena, s katerim razlagalci včasih radi istovetijo svoje odločitve v konkretnem sporu z voljo ustavopisca. Takšno rabo tega argumenta avtor izpodbije. Z miselnim eksperimentom pa nato utrjuje še, da bi ustavna teorija morala razlikovati med istočasno vplivnimi a) besedilno ustavo, b) predstavnoskladnimi oziroma ideološkimi ustavami in c) habitusom v smislu družbene ustave. | Besedilo je bilo napisano ob dvajsetletnici Ustave RS in obja…Read more
 •  13
  V bran izraznemu pojmovanju pravil
  Revus 22 67-87. 2014.
  Razprava je napisana v odgovor kritikam, ki so zadnja tri desetletja letele na ekspresivno ali izrazno pojmovanje pravil. Avtor najprej dokazuje, da ob izraznem pojmovanju lahko obravnavamo fakultativna dejanska stanja, ne da bi se v opisu normativnega sistema pri tem porodilo kakršnokoli protislovje. Nato pokaže, da je mogoče opisati (i) propozicijsko vsebino metapravil, ne da bi semantizirali kazalnik ilokucijske (normativne) moči predmetnega pravila, in (ii) dovolilno zaporo normativnega sist…Read more