Quy trình thiết kế thường được chia thành các bước chính như sau:

Thu thập thông tin và phân tích yêu cầu: Bước đầu tiên trong quy trình thiết kế là thu thập thông tin về yêu cầu của dự án từ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng. Thông tin này bao gồm mục đích và mục tiêu của dự án, đối tượng khách hàng, yêu cầu kỹ thuật, thời gian hoàn thành và ngân sách.

Nghiên cứu và định hướng thiết kế: Sau khi đã hiểu yêu cầu của dự án, người thiết kế sẽ nghiên cứu và định hướng thiết kế bằng cách tìm hiểu về lĩnh vực hoặc ngành nghề liên quan, các xu hướng thiết kế mới nhất và các đối thủ cạnh tranh.

Thiết kế khái quát: Từ các thông tin và yêu cầu đã…

Read more