Η εταιρεία μας διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ώστε να μπορεί να εκτελεί εφαρμογές απολυμάνσεων σε κατοικημένους και επαγγελματικούς χώρους. Τα εντομοκτόνα σκευάσματα που χρησιμοποιούμαι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και δελτία ασφαλείας δεδομένων ώστε να έχετε πλήρη γνώση για τη σύσταση τους.

This profile currently does not have any publications associated with it.