•  4
    Książka Ja we wczesnej schizofrenii Jerzego Zadęckiego powstała w nietypowych okolicznościach. Mianowicie bazuje ona na materiale klinicznym zebranym przez autora ponad 40 lat temu podczas przygotowywania pracy doktorskiej, która początkowo odłożona do archiwum Krakowskiej Akademii Medycznej, po wielu latach okazała się niezwykle wartościowa i użyteczna dla samych pacjentów oraz terapeutów. Zaczęto dyskutować o opisanych tam przypadkach oraz wykorzystywaćw psychoterapii i do celów szkoleniowych2…Read more
  •  2
    Silence of an Author and Silence of a Madman
    Eidos. A Journal for Philosophy of Culture 2 (2): 38-52. 2018.
    The purpose of this paper is to analyze silence as a specific experience that is formed on the border between that what is psychotic and that what is creative. Trying to deepen the reflection on the area of silence in our experience I will recall two conceptions: Merleau-Ponty’s and Lacan’s. Both of these authors attempted to go beyond the dichotomy of the subjective and the objective perspective in pursuit of a new definition of the subject. Both of them analyzed cases of mental illness and cre…Read more