Bác sĩ Kiên là giám đốc chuyên môn tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Thu Cúc Học Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo. tại Trung tâm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Viện Bỏng quốc gia Học Phẫu Thuật Thẩm Mỹ tại BK hospital - Seoul , Korea. Học Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ tại Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh

This profile currently does not have any publications associated with it.