Xin chào! Tôi là Dang Tran Hoang sinh ngày 15/07/1981 - Tiến sĩ Công nghệ sinh học - Giám đốc tại Trung tâm xét nghiệm ADN NOVAGEN. Đây là trung tâm xét nghiệm ADN huyết thống uy tín hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào giám định gen, xét nghiệm huyết thống, xét nghiệm di truyền và sàng lọc sơ sinh NIPT. Thông Tin Liên Hệ : Phone: 0987666081 Địa chỉ : 68 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội Hagtag : #PCR, #NOVAGEN, #xét nghiệm ADN, #xetnghiemadn, #xetnghiemhuyetthong, #xetnghiemditruyen, #NIPT, #biotechnology, #molecular_biology

This profile currently does not have any publications associated with it.