Chuyên đào tạo tin học, đào tạo tin học văn phòng cơ bản, đào tạo tin học văn phòng nâng cao, thiết kế website, thiết kế đồ họa, tin học quốc tế MOS, Youtube Marketing, Facebook Marketing, Zalo Marketing.

This profile currently does not have any publications associated with it.