Mình là Đoàn đây và là người đứng sau blog đoàn đây chấm com

đoàn đây chấm com là kênh chia sẻ những kiến thức tổng hợp về Phát Triển Bản Thân bao gồm những chuyên mục về Tư Duy, Kỹ Năng… Đó cũng là những thứ mình theo đuổi và muốn chia sẻ đến với mọi người.

Ngoài ra mình còn chia sẻ về lĩnh vực Tài chính - Tiêu dùng, để giúp mọi người tiếp cận với nguồn tiền một cách nhanh chóng và an toàn.

This profile currently does not have any publications associated with it.