Với sứ mệnh khai phá TƯ DUY và phát triển KỸ NĂNG dựa trên nền tảng CÔNG NGHỆ cho thế hệ công dân tương lai, FPT AfterSchool đã ứng dụng triết lý STEAM vào chương trình giảng dạy.

This profile currently does not have any publications associated with it.