Là một trong những công ty tiên phong mang lan hồ điệp đến gần với người dân Sài Thành từ đầu những năm 2005. Nói về nghệ thuật tạo hình hoa lan hồ điệp thì ít ai không biết đến công ty Thanh Phong.

This profile currently does not have any publications associated with it.