Mình tên Hoàng Thanh Đại, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam. Sở thích yêu công nghệ, thiết kế, xem phim, đọc sách..

This profile currently does not have any publications associated with it.