Website Review Xiaomi Watch được thành lập tháng 2 năm 2020 và chính thức hoạt động tháng 03/2020. Website hoạt động chủ yếu chuyên mục đánh giá các thiết bị thông minh như: smartwatch, smartband/vòng tay thông minh, fitness tracker / thiết bị theo dõi tập luyện