•  1661
  Cuprins CONTUR Re-Introducere sau: Dincolo de „teoria şi practica” informării şi documentării – Spre o hermeneutică posibilă şi necesară Proiectul şi Programul PHILOBIBLON( în noua formulare) FOCUS Dana Stana, Omonimia şi paronimia în bibliologie Victoria Frâncu, Profesia de bibliotecar la graniţa dintre spaţiul bibliotecii şi ciberspaţiu Olimpia Curta, Laboratorul de informatică şi profesioniştii săi Ionel Enache, Fundamentele teoretice ale marketingului de bibliotecă Maria Petre…Read more
 •  1163
  CUPRINS CONTUR Re-Introducere, sau: Dincolo de „teoria şi practica” informării şi documentării – Spre o hermeneutică necesară Viorica Sâncrăian Atelier Philobiblon FOCUS Gheroghe Vais Biblioteca Universităţii din Cluj, 1906-1909 Dénes Győrfi Gyalui Farkas – fost director adjunct al bibliotecii universităţii din Cluj Vladimir F. Wertsman Seria filatelică multiculturală Librariana Meda-Diana Hotea „O scriere chineză în cifre arabe” Carmen Crişan Utilizarea bazelor d…Read more
 •  677
  HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA - Antologie Philobiblon ( II ) (edited book)
  with Viorica Sancraian
  Cluj University Press. 2004.
  Antologie Philobiblon Vol. 2
 •  610
  CUPRINS CONTUR Re-Introducere sau: Dincolo de „teoria şi practica” informării şi documentării – Spre o hermeneutică posibilă şi necesară ......................................................... 11 Desfăşurătorul întâlnirilor Atelierului Hermeneutica Bibliohtecaria (Philobiblon) ............................................................................................................. 21 FOCUS Noul Program al revistei şi Politica ei Editorială: PHILOBIBLON – Transylvanian Journal of M…Read more
 •  609
 •  448
  Human Finitude and History - Prolegomena to the Possibility of a “Philosophy of History” and Ontology of History
  Philobiblon - Transilvanian Journal Oh Multidisciplinary Research in Humanities 18 (1). 2013.
 •  408
  Cercetarea dupa tema si gen-calitate a literaturii bibliologice romanest pt. anii 1990 - 1997
 •  227
  The paper grasps and outlines the concepts and practices of library marketing as well as generally the marketing of non-profit institutions or organizations, conceptually defined as symbolic marketing- However, what is termed here as symbolic should not be understood as a "weaker " version of marketing, but as the proper way in which marketing perspectives can be actually implemented in such institutions; that is, as a practice which concerns and mobilizes all services and activities of such ins…Read more
 •  208
  The Names of the Nothing
  Philobiblon - Transilvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities (1). 2015.
  Every discourse about the nothing seems fully and ultimately empty. However, this cannot be true precisely because it is language – that is, discourse – which always brings forth the nothing, the word of the “Nothing”. The language therefore speaks about the nothing and perhaps also “speaks nothing”. In its primary – and abstract – appearance, the nothing is precisely “that” “which” it is not. However, its word is still there in the words of most languages (for we cannot know all). What is more,…Read more
 •  207
  Moartea si experienta muririi
  Casa Cartii de Stiinta. 2002.
 •  200
  Cuprins INTRODUCERE EXCURSIVĂ 5 CAPITOLUL I SECRETUL CA TEMA A UNEI ANALIZE DE FILOSOF1E APLICATA ...9 Preliminarii 9 /. Schiţa ideii de „aplicare" a fiiosofiei şi a unei „filosofii aplicate" 10 //. Tematica secretului 27 Excurs: Despre temati-are 28 CAPITOL Uli^T) _ ANALIZA CATEGORIALA Şl SECRETUL 40 /. Filosofía aplicată şi analiza categorială 40 //. Secretul şi structura lui categorială 6,5, Excurs: Secret - Privat - Public 70 CAPITOLUL III SECRETUL ŞI SOCIALISMUL 76 Excurs: Fonduri secrete s…Read more
 •  165
  A Crusade… With and Without a Cross – A Review-like Essay on the Hungarian edition of Florina Ilis’s Novel
  PHILOBIBLON - Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, Vol. XV (2010), Pp.478-485. 2010.
 •  162
  The Meaning of Life – And the Possibility of Human Illness – Prolegomena
  Philobiblon - Transilvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities 16 (2). 2011.
  Abstract: The study investigates philosophically the issue of human illness and its organic pertinence to the meaning of human life starting from the recognition that the dangerous encounter with the experience of illness is an unavoidable – and as such crucial – experience of the life of any living being. As for us humans, there is probably no mortal man who has never suffered of some – any! – kind of disease from his birth to the end of his life… Illness is therefore an experience or outright …Read more
 •  155
  Automatizarea şi informatizarea nu mai reprezintă astăzi un simplu deziderat pentru bibliotecile româneşti. Dimpotrivă, ele sunt o realitate ce, pe zi ce trece, prinde contururi mai extinse, devenind mediul nostru cotidian. Cu cât ne sunt însă mai "apropiate" cu atât mai mult ele devin şi o sursă de sfidări şi de confruntare. Cu ce anume ne confruntă însă - în primul rând şi în esenţă - automatizarea şi informatizarea, în general, şi cea a activităţii de informare, în special? Ca orice întrebare…Read more
 •  148
  The Eternal and … Non-Eternal Woman – Review
  Philobiblon - Transilvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities (2). 2013.
 •  141
  Marketing as a Metaphor for Assuming and Outlining the Senses of Library Services – A Romanian Initiative and Experience
  with Trifu Raluca
  Philobiblon - Transilvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities. 2010.
  The present research studies more thoroughly and extends from global perspectives the ideas elaborated in a former study dedicated to that which was named there – related to libraries, but not exclusively – symbolic marketing, embodied and objectified as a metaphor. “Living”, active and efficient metaphor. The analyses focus, on the one hand, on the theoretical, conceptual – and even philosophical – aspects of “symbolic marketing”. On the other hand, applying these theoretical considerations, we…Read more
 •  131
 •  128
  Death and History
  Lambert Academic publishing. 2015.
  The analyses in the book investigate the possibilities and foundations of a completely new philosophy of history, although outlined in dialogue with M. Heidegger. The fundamental questions the author asks are: Why, wherefrom is there history? Why are we humans historical? Why is there historiography? Primarily and ultimately, the response to each of these questions is: because we are MORTAL. Accordingly, the first chapter tackles the possibilities and lays the foundations of an ontology of histo…Read more
 •  119
  A Semmi nevei
  Korunk, Kolozsvar, Cluj (10). 2014.
 •  113
  Az "alkalmazott filozofia" egy uj korvonalazasa ugy a modszertan mint a tematikak szompontjabol.
 •  113
  TARTALOM Előszó 5 Módszer és problémái "A tiszta ész kritikájá"-ban 12 Kari Jaspers Nyugat és Kelet között 28 A szent, avagy a fény csendes hangjai 51 "A lélek és a formák"-tól az Ontológiáig 67 Georg Simmel és a titok szociológiája 89 Beavatás, hallgatás, álarc 117 A titok és kategoriális szerkezete 134 Titok és tilalom 154 Az összeesküvés 167 A "volt titkok" 196 Elzártság, elfedettség és rejtőzködés Heideggernél 223 Utószó 307 Jegyzetek 313
 •  113
  Library Secret Fonds and the Competition of Societies
  In Washington D. C. Center for the Book Library of Congress (ed.), Books, Libraries, Reading & Publishing in the Cold War, . pp. 195-192. 2001.
 •  109
  Life – Death – Secret – Terrorism
  Philobiblon - Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities 13. 2008.
  Analyse the relations between the SECRET and the TERRORISM
 •  107
  The Musicality of Making Philosophy or Karl Jaspers between West and East
  Philobiblon - Transilvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities 10. 2005-2006.
 •  103
  “HAD-BEEN-NESS” AND PAST. History and memory. An Essay in applied philosophical dialogue with M. Heidegger
  Philobiblon - Transilvanian Journal of Multidisciplinayt Research in Humanities 6. 1999-2002.
  Motto: “History is denied not because it is ‘false’ but because, although impossible to be assimilated as present, it remains active in the present.” Martin Heidegger “It is to be expected that people remember their past and imagine their future. But in fact, when they write discourses about history they imagine it through the prism of their own experiences and when they try to ponder over the future they refer to p…Read more
 •  92
  Philosophical, Epistemological, and Scientometric Considerations On the Meanings of Library Science and the Profession of Librarian – Situating a Research Project
  with Trifu Raluca
  Philobiblon - Transilvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities (1). 2011.
  Starting from the problematization of the meanings of science and library professions and institutions, the paper surfaces and analyzes from perspectives equally philosophical, epistemological, and scientometric, the premises and conditions which situate – willingly or not – the project of a (any) genuine research which intends to study the Romanian literature on librarianship as it appears in books and periodicals. To this end, earlier researches will also be placed on the dissection table of a…Read more
 •  86
  The Future Or Questioningly Dwells the Mortal Man… – Question-Points to Time
  Philobiblon - Transilvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities 15. 2010.
  The paper unfolds the problem of time focusing primarily on the dimension of the future, while, in the background of its sui generis questionings, it is based by a continuous, and again questioning, dialogue with Aristotle and Martin Heidegger. It is the existence of the future which is foremost analyzed, unravelled, dismantled, and 1 thought over in the course of this research. First, as Will-Being, then as Hold-Being. As a being, that is, which – in a particular view of the future – we, human…Read more