• Możliwość niewiary u progu nowoczesności
  In Szymon Wróbel & Krzysztof Skonieczny (eds.), Ateizm. Próba dokończenia projektu, . pp. 167-178. 2018.
  Po Kartezjuszu wątpienie w istnienie Boga staje się zwolna elementem systematycznego myślenia. Wiek XVII to wyjście z ostatniego po średniowieczu stulecia, „które chce wierzyć” (Lucien Febvre), początek rewolucji naukowej i wyzwolenia od chrześcijańskich dogmatów. Taka wizja zdaje się przekonująca, potwierdzają ją pełne religijnych odniesień przednowoczesne teksty – czy jednak trzymanie się ich litery i rozwijanie na ich podstawie historii mentalności nie jest pochopne? Czy myślenie bez odwołani…Read more
 • In this article I compare Hans-Georg Gadamer’s philosophical hermeneutics and Jacques Derrida’s deconstruction. I try to demonstrate the similarities (focus on language and history), but moreover the differences between them. The core issue is the problem of the other, which appears in the works of both authors. Two perspectives are applied: concerning the notion of text (or tradition), and referring to the field of the political. Gadamer strives to communicate with the other (text) in the mutua…Read more
 • Interpretacja dekonstrukcji. Nietzsche, Derrida i styl filozofowania
  Studia Philosophica Wratislaviensia 13 (1): 55-68. 2018.
  In 1978 Jacques Derrida published a short text on Friedrich Nietzsche, entitled Spurs. Nietzsche’s Styles. Basing on it and on other of both authors’ writings, the article presents their understanding of truth, conceived metaphorically as a woman. The Nietzschean-Derridian concept of truth involves a mutual style of writing, therefore of thinking — since for the two philosophers language is an impassable sphere of thought. It turns out that philosophy — as an affirmation of the woman-truth — mus…Read more
 •  4
  Próbowanie innych Michela de Montaigne
  Etyka 58 (1): 219-242. 2019.
  W artykule rozważono historyczny przykład myślenia o tym, co inne. Są nim Próby Michelade Montaigne, które jako dzieło z wczesnej nowożytności stawia poważne problemy w interpretacjiwspółczesności jako epoki nowoczesnej, czyli rzekomo bardziej otwartej, mniej dogmatyczneji mniej wrogiej obcym. Omówione zostają cztery figury inności, wobec którychMontaigne już w XVI w. wykazywał szczególną otwartość: innowiercy, „dzikiego”, kobietyi zwierzęcia. Jak się okazuje, Próby skłaniają człowieka współczes…Read more