Pontifical University of John Paul II In Cracow
Alumnus, 2009
Kraków, małopolskie, Poland
 •  8
  Człowiek jako wytwór siebie samego. Lem, transhumanizm i dwie koncepcje autentyczności
  with Mariusz Klimas and Jakub Palm
  Semina Scientiarum 17 55-83. 2020.
  Stanisław Lem, a philosopher and futurologist, in his many works devoted much attention to the condition of human and the relation between human and technology. He coined the term ‘autoevolution’ in the course of forecasting unlimited technological augmentation of human abilities. Nowadays, the term may be associated with the conceptions presented by transhumanism, a 20th-century-born philosophical movement which advocates radical transformation of Homo sapiens by means of the achievements of sc…Read more
 •  4
  Bernard Suits, Konik Polny. Gry, życie i utopia (review)
  Argument: Biannual Philosophical Journal 7 (2): 387-391. 2017.
 •  3
  The purpose of this paper is to offer a radical anti-mentalistic interpretation of Wittgensteinʼs Tractatus. Contrary to mentalistic approaches postulating that the task of projection must be performed by a subject (transcendental or psychological), the author claims – after Rhees, Diamond, and McGinn – that the projection itself is an intrinsic relation within the symbol. The main point of the paper is the thesis that the transcendental subjectivity – or, as Wittgenstein calls it, the metaphysi…Read more
 •  57
  Some Arguments for the Operational Reading of Truth Expressions
  with Jan Wawrzyniak
  Analiza I Egzystencja 24 61-86. 2013.
  The main question of our article is: What is the logical form of statements containing expressions such as “… is true” and “it is true that …”? We claim that these expressions are generally not used in order to assign a certain property to sentences. We indicate that a predicative interpretation of these expressions was rejected by Frege and adherents to the prosentential conception of truth. We treat these expressions as operators. The main advantage of our operational reading is the fact that …Read more
 •  16
  O różnicy między magią a modlitwą – krytyka stanowiska Saula Smilansky’ego
  with Zofia Sajdek
  Roczniki Filozoficzne 64 (1): 17-26. 2016.
  Zawarta w niniejszym artykule dyskusja z tekstem Saula Smilansky’ego O wątpliwej moralności pewnych form modlitwy składa się z dwóch części. W pierwszej bronimy tezy, że fikcyjne przykłady prezentowane przez autora albo nie stanowią powszechnie akceptowalnych form modlitwy, albo dają się interpretować tak, że nie stanowią etycznego problemu. Życzenie komuś śmierci jest bowiem zawsze nieetyczne, ale w każdej wyobrażalnej sytuacji zagrożenia życia możliwa jest modlitwa o rozwiązanie, które nie pom…Read more
 •  7
  Okres fenomenologiczny w myśli Ludwiga Wittgensteina
  Semina Scientiarum 15 8-36. 2016.
  Wittgenstein’s phenomenological period is a subject to a variety of interpretations which give different answers to the questions why and when did the author of the Tractatus start doing phenomenology, when and why did he stop it and what meaning had it for him. In my paper I argue for the view that Wittgenstein tried to overcome difficulties of his early philosophy by applying phenomenological investigations loosely inspired by Mach. Firstly he assumed that they may be carried out as grammatica…Read more
 • Wittgenstein i zagadka Anzelma
  Analiza I Egzystencja 23 71-98. 2013.
 •  22
  Routledge Philosophy Guidebook to Wittgenstein and the Tractatus (review)
  Polish Journal of Philosophy 5 (2): 126-130. 2011.
 • Problem umysł-ciało: misterianizm i metamisterianizm
  Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 7 (2): 67-90. 2013.