Jolanta Saldukaitytė

Vilnius Gediminas Technical University
 • Vilnius Gediminas Technical University
  Department of Philosophy and Cultural Studies
  Associate Professor (Part-time)
Antakalnis, Lithuania
Areas of Specialization
20th Century Philosophy
 •  1
  This paper discusses guilt and responsibility in Jaspers and Levinas. First, it explores the concept of guilt in Jaspers and shows that while “metaphysical guilt” deepens the existential dimension of human life it remains indifferent to the moral dimension of guilt and responsibility uncovered by Levinas. Second, the paper explores the notions of guiltless responsibility and unavoidable guilt in Levinas and shows that responsibility is not limited to specific wrongdoing or explicit acknowledgmen…Read more
 •  24
  Dasein svetimybė ir slėpiningumas
  Žmogus ir Žodis 18 (4). 2016.
  Straipsnyje analizuojamas unheimlich fenomenas Heideggerio filosofijoje, keliamas klausimas tiek apie patį šį fenomeną, jo įvairius aspektus, svarstoma, kokiu būdu šis fenomenas pasirodo. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojama, kaip šis slėpiningumas, svetimybė gali būti suprasta Būties ir laiko kontekste. Tai atliekama aptariant Dasein būtį pasaulyje – pamatinę baimės nuotaiką ir sąžinės fenomeną. Antroje straipsnio dalyje žmogaus slėpiningumas analizuojamas taikant Antigonės mito heideggerišką…Read more
 •  2
  Meaning in Philosophy and the Meaning of Philosophy Jolanta Saldukaitytė /span>
 •  14
  This essay addresses the topic of place, more specifically it raises the question how and why place is essential for defining the strangeness of the other person. In Levinas’ philosophy the Other as stranger is the one whom I welcome to my home and country, i.e., to my place. This essay takes up three interrelated topics: (1) the general notion of place; (2) the ethical notion of place in Levinas’ philosophy, contrasted with an ontological notion of place. The deepest significance and virtue of …Read more
 •  2
  Etinė metafizikos prasmė ir komunikacija kitaip: E. Levinas
  Santalka: Filosofija, Komunikacija 21 (1): 46-54. 2013.
 •  9
  The Strangeness of Alterity
  Levinas Studies 11 (1): 95-120. 2016.
  In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:The Strangeness of AlterityJolanta Saldukaitytė (bio)The problem of strangeness can be approached from different angles: aesthetic, sociological, psychological, cultural, etc. Strangeness can be found as well in the strangeness of experience: I as stranger to myself, or the strange place I find myself, or the strange people who surround me. These would enable us to uncover the uncanny (Freud, Heidegger), or discuss sociological notio…Read more
 •  6
  Editor’s Introduction
  Levinas Studies 11 (1): 95-120. 2016.
  In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:Editor’s IntroductionRichard A. Cohen (bio) and Jolanta Saldukaitytė (bio)For more than a decade, Levinas Studies has served admirably as the only English-language journal dedicated exclusively to the academic study of the thought of Emmanuel Levinas. It is an honor to coedit an issue of Levinas Studies — not only to contribute articles but also to organize an entire volume. Volume 11 of Levinas Studies gathers together essays from s…Read more
 • Įsivaizduojamybės teritorijos
  Problemos 86 195-201. 2014.
 •  2
  Straipsnyje aptariama Algio Mickūno kritika Emmanuelio Levino etinės filosofijos atžvilgiu, klausiant, ar radikalia išorybe paremtas mąstymas gali būti laikomas filosofija. Viena vertus, Mickūnas Levino fenomenologijoje įžvelgia spekuliatyvumo momentą, nuo filosofijos vedantį link teologijos. An­tra, jis tvirtina, kad etinis santykis, esminis Levino mąstyme, galiausiai yra dar vienas ontologinis galios diskursas. Ši Mickūno kritika seka iš jo filosofijos sampratos, kuri atpalaiduojama tiek nuo t…Read more
 • The paper deals with the problem of ontological difference in the phenomenological context. The tradition of metaphysics was thinking in the perspective of the distinction between being and beings, but the difference itself wasn’t thematized. According to Heidegger, the only problem of philosophy is being itself, so the question of being must be asked again, together with the unthought ontological difference. Firstly, Heidegger analyzes the problem of the ontological difference in terms of Kant,…Read more
 •  7
  The Strangeness of Alterity
  Levinas Studies 11 (1): 95-120. 2016.
  In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:The Strangeness of AlterityJolanta Saldukaitytė (bio)The problem of strangeness can be approached from different angles: aesthetic, sociological, psychological, cultural, etc. Strangeness can be found as well in the strangeness of experience: I as stranger to myself, or the strange place I find myself, or the strange people who surround me. These would enable us to uncover the uncanny (Freud, Heidegger), or discuss sociological notio…Read more
 • Ontological Difference and Metaphysics
  Problemos 77 15-27. 2010.
  Straipsnyje svarstoma ontologinio skirtumo ir jo santykio su metafizika problema Heideggerio filosofijoje. Pirmiausia parodoma, kad ontologinis skirtumas yra metafizikos ištaka ir jos galimybė. Taip pat analizuojama, kokiu būdu Vakarų filosofijos tradicijoje buvo skiriama būtis ir esiniai ir kodėl Heideggeris tai vadina skirtumo užmarštimi. Svarstant tiesos, išsišakojančios į ontinę ir ontologinę, sampratą aiškinamasi, kaip tai atveria skirtumo pamatymo galimybę. Taip pat parodoma, kaip ontologi…Read more
 •  6
  The Strangeness of Alterity
  Levinas Studies 11 (1): 95-120. 2016.
  In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:The Strangeness of AlterityJolanta Saldukaitytė (bio)The problem of strangeness can be approached from different angles: aesthetic, sociological, psychological, cultural, etc. Strangeness can be found as well in the strangeness of experience: I as stranger to myself, or the strange place I find myself, or the strange people who surround me. These would enable us to uncover the uncanny (Freud, Heidegger), or discuss sociological notio…Read more
 • Old Question, New Answer
  Problemos 79 199-204. 2011.
 • Filosofijos. sociologijos 20-mečio apžvalga
  Filosofija. Sociologija 23 (1). 2012.
  Straipsnyje apžvelgiamas Lietuvos akademinio žurnalo Filosofija. Sociologija dvidešimtmetis: pateikiamos pagrindinės žurnale publikuojamų straipsnių temos, išryškinant tyrimų tendencijas bei šio žurnalo specifiškumą kitų akademinių leidinių kontekste, supažindinama su žurnalo pagrindiniais autoriais ir jų citavimo dažnumu kituose pagrindiniuose Lietuvos akademiniuose žurnaluose