Kazimierz Pawlowski

Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw