Ra mắt vào năm 2018, Kya Jewel với sứ mệnh mang đến cho phụ nữ Việt Nam những sản phẩm trang sức được chế tác tinh tế và hàm chứa nhiều ý nghĩa đặc biệt

This profile currently does not have any publications associated with it.