Cổng thông tin "Lá chắn virus corona" cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh cũng như giúp bạn tự kiểm tra, tự bảo vệ thông qua Cẩm nang kiến thức và các bài Test cập nhật mỗi ngày. Nguồn thông tin chính thống từ Bộ Y tế, WHO, Chuyên gia Y khoa. Hãy cùng “dựng lá chắn” ngay bây giờ để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội!

This profile currently does not have any publications associated with it.