Lê Thắng Đá Hoa Cương

Https://lethang.com.vn
  • Https://lethang.com.vn
    Other
Lethang.com.vn
Alumnus, 2022
CV

Đá hoa cương là đá Granite có giá trị rất cao về mặt thẩm mỹ cũng như độ bền đẹp đặc sắc và ấn tượng cho công trình kiến trúc.

This profile currently does not have any publications associated with it.