Phenikaa University
 •  23
  Góc Việt Nam trong lịch sử 150 năm Nature
  Kinh Tế Và Dự Báo 1 (1): 1-10. 2021.
  Từ ngày 4 tháng 11 năm 1869 tới nay, Tạp chí Nature đã tồn tại trong hơn 150 năm cùng với thăng trầm của lịch sử nhân loại. Rất nhiều khám phá và sáng tạo tri thức nhân loại ở khắp các ngành khác nhau như nhân chủng học, y sinh, khoa học vũ trụ đã được Nature đăng tải. Các công trình kiến tạo như phát hiện về hoá thạch người “Hobbit”, cấu trúc xoắn ốc đôi của DNA, mô tả đầu tiên về kháng thể đơn dòng…, đã mở ra nhiều hướng đi mới cho khoa học nhân loại.
 •  11
  Gọi tên “giá trị văn hóa thứ 11”
  Kinh Tế Và Dự Báo 1 (1): 1-5. 2021.
  Vào năm 2000, Lawrence E. Harrison (*) đề xuất 10 giá trị văn hóa lõi quyết định sự tiến bộ kinh tế của các quốc gia, nhưng chưa đủ. TS. Vương Quân Hoàng trong bài nghiên cứu mới nhất trên Tạp chí Economics and Business Letters đã đề xướng “giá trị văn hóa thứ 11”, đó là môi trường.
 •  32
  Công ước UNCLOS 1982 và vấn đề Biển Đông
  Kinh Tế Và Dự Báo 1 (1): 1-10. 2021.
  Cuối tháng 7/2021, Tạp chí Asia Policy, thuộc Nhà xuất bản The National Bureau of Asian Research đã xuất bản bài nghiên cứu “Probing Vietnam’s Legal Prospects in the South China Sea Dispute” do ba tác giả Nguyễn Tô Hồng Kông, Hồ Mạnh Tùng và Vương Quân Hoàng thực hiện [1]. Các tác giả đã tìm hiểu sâu về Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 và gợi ý các lựa chọn cho Việt Nam, trong trường hợp nếu Việt Nam kích hoạt hướng giải quyết pháp lý thông qua Công ước UNCLOS.
 •  18
  Đúng dịp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin có chuyến thăm cấp cao tại Việt Nam, các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm ISR cũng đã có bài báo nghiên cứu được xuất bản trên tập san Asia Policy về chủ đề Công ước Biển UNCLOS 1982.
 •  68
  Xuân, Hạ, Thu, Đông... rồi lại Xuân
  Kinh Tế Và Dự Báo 1 (July): 1-10. 2021.
  Chặng đường vượt qua khủng hoảng đại dịch Covid-19 còn rất nhiều chông gai và cuốn “Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá” là một thước phim lịch sử quý giá, vẫn còn nguyên giá trị giúp chúng ta có thể vững tâm tin tưởng vào chu kỳ thế tục, Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại Xuân.
 •  46
  Bản hòa tấu dữ liệu xã hội
  with Vuong Quan-Hoang, La Viet-Phuong, Tran Trung, and Nguyen Minh-Hoang
  Nhà xuất bản khoa học xã hội. 2021.
  Chương trình bayesvl được thiết kế với định hướng sư phạm, hỗ trợ các nhà nghiên cứu ngành khoa học xã hội và nhân văn sử dụng mô hình lưới Bayesian, mô phỏng MCMC, hình ảnh hóa các thông số kĩ thuật và phân tích dữ liệu xã hội. bayesvl được phát hành chính thức trên hệ thống thư viện chuẩn của R là Comprehensive R Archive Network (CRAN) vào tháng 5 năm 2019.
 •  39
  Vietnam is a fast-growing economy with a population of more than 100 million people. Along with the stable development of the country’s economy, a mindset focusing on making money is also growing in Vietnam. Nonetheless, there has been a noticeable lack of formal education in economics for young people, especially in high school curriculum. Thus, this paper provides a quick look at the issue from the perspective of influential journal articles and books on Vietnam economy. Currently, as the high…Read more
 •  19
  How to tell an economic story
  OSF Preprints 1. 2021.
  Nonetheless, economics is an attractive field, and it is also fundamentally human. Therefore, one of the greatest contributions of Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá (2009) is how the book focuses on the fundamentals: a good story, with strong support from statistics, economic foundations, and sensibility.
 •  125
  The indirect costs of the COVID-19 pandemic, specifically extended work absenteeism and possible loss of productivity, are discussed focusing on the research community and its publishing. We suggest that the community should learn strategic and innovative decision-making as well as crisis management from business management to think ahead, especially about working effectively and being productive in times of crisis. The main challenges are: 1) communicating scientific and credible information ab…Read more
 •  62
  The 80-year development of Vietnam mathematical research: Preliminary insights from the SciMath database on mathematicians, their works and their networks
  with Bao Chau Ngo, Quan Hoang Vuong, Viet Phuong La, Tuan Hoa Le, Minh Ha Le, Thi Thuy Giang Trinh, Hung Hiep Pham, Thanh Huyen T. Nguyen, Thanh-Dung Nguyen, Thi Linh Nguyen, Trung Tran, and Minh Hoang Nguyen
  Starting with the first international publication of Le Van Thiem (Lê Văn Thiêm) in 1947, modern mathematics in Vietnam is a longstanding research field. However, what is known about its development usually comes from discrete essays such as anecdotes or interviews of renowned mathematicians. We introduce SciMath—a database on publications of Vietnamese mathematicians. To ensure this database covers as many publications as possible, data entries are manually collected from scientists’ publicatio…Read more
 •  59
  This short piece of communication has the sole purpose of identifying some evidence, supporting our view regarding a possible missing environment-nurturing cultural value. Here, we attempt to examine the presence of cultural studies within the boundary of deforestation research.
 •  96
  Còn khoảng 3 tuần là tới thời gian đóng dữ liệu ISI Web of Science về hoạt động bình duyệt khoa học, qua hệ thống Publons. Hiện nay cũng là thời điểm kết thúc năm học, và có thể đánh giá hoạt động khoa học...
 •  75
  COVID-19 bùng phát lần 2 đang gây lo lắng ở Việt Nam. Ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh có thể cảm nhận được rất rõ trong công việc. Ngoài cản trở và đình trệ với sản xuất, công việc biên tập bình duyệt cũng bị tồn đọng, dẫn đến chờ đợi kéo dài. Tỷ lệ từ chối cũng có khuynh hướng tăng vọt.
 •  84
  Tác giả Vương Quân Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, trường Đại học Phenikaa) vừa có bài viết quan điểm trên tạp chí Nature về việc làm thế nào để việc rút bài báo khoa học trở nên minh bạch hơn, mang lại lợi ích cho bản thân nhà khoa học bị rút bài cũng như cộng đồng khoa học.
 •  126
  Entrepreneurial Finance: Insights from English Language Training Market in Vietnam
  with Thanh-Hang Pham, Thu-Trang Vuong, Manh-Cuong Nguyen, and Quan-Hoang Vuong
  Journal of Risk and Financial Management 13 (5): 96. 2020.
  Entrepreneurship plays an indispensable role in the economic development and poverty reduction of emerging economies like Vietnam. The rapid development of technologies during the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) has a significant impact on business in every field, especially in the innovation-focused area of entrepreneurship. However, the topic of entrepreneurial activities with technology applications in Vietnam is under-researched. In addition, the body of literature regarding entr…Read more
 •  91
  How Digital Natives Learn and Thrive in the Digital Age: Evidence from an Emerging Economy
  with Trung Tran, Thanh-Hang Pham, Minh-Hoang Nguyen, Khanh-Linh P. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Thanh-Huyen T. Nguyen, Thanh-Dung Nguyen, Thi-Linh Nguyen, Quy Khuc, Viet-Phuong La, and Quan-Hoang Vuong
  Sustainability 12 (9): 3819. 2020.
  As a generation of ‘digital natives,’ secondary students who were born from 2002 to 2010 have various approaches to acquiring digital knowledge. Digital literacy and resilience are crucial for them to navigate the digital world as much as the real world; however, these remain under-researched subjects, especially in developing countries. In Vietnam, the education system has put considerable effort into teaching students these skills to promote quality education as part of the United Nations-defi…Read more
 •  139
  Improving Bayesian statistics understanding in the age of Big Data with the bayesvl R package
  with Quan-Hoang Vuong, Viet-Phuong La, Minh-Hoang Nguyen, Manh-Tung Ho, and Peter Mantello
  Software Impacts 4 (1): 100016. 2020.
  The exponential growth of social data both in volume and complexity has increasingly exposed many of the shortcomings of the conventional frequentist approach to statistics. The scientific community has called for careful usage of the approach and its inference. Meanwhile, the alternative method, Bayesian statistics, still faces considerable barriers toward a more widespread application. The bayesvl R package is an open program, designed for implementing Bayesian modeling and analysis using the …Read more
 •  96
  On how religions could accidentally incite lies and violence: folktales as a cultural transmitter
  with Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho, Hong-Kong T. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Trung Tran, Khanh-Linh Hoang, Thi-Hanh Vu, Phuong-Hanh Hoang, Minh-Hoang Nguyen, and Viet-Phuong La
  Palgrave Communications 6 (1): 82. 2020.
  Folklore has a critical role as a cultural transmitter, all the while being a socially accepted medium for the expressions of culturally contradicting wishes and conducts. In this study of Vietnamese folktales, through the use of Bayesian multilevel modeling and the Markov chain Monte Carlo technique, we offer empirical evidence for how the interplay between religious teachings (Confucianism, Buddhism, and Taoism) and deviant behaviors (lying and violence) could affect a folktale’s outcome. The …Read more
 •  94
  Earth Hour in Vietnam: a perspective from the electricity industry
  with Quan-Hoang Vuong, Viet-Phuong La, and Thu-Trang Vuong
  Nature: Behavioural and Social Sciences 2020 (4): 1-9. 2020.
  Earth Hour is one of the most popular environmental events in Vietnam. However, looking at the rise in electricity consumption in the country, it is impossible to feel its impact.
 •  159
  Multi-faceted insights of entrepreneurship facing a fast-growing economy: A literature review
  with Quan-Hoang Vuong, Viet Phuong La, Thu Trang Vuong, Phuong Hanh Hoang, Manh Tung Ho, and Hong Kong To Nguyen
  Open Economics 3 (1): 25-41. 2020.
  This study explores entrepreneurship research in Vietnam, a lower-middle-income country in Southeast Asia that has witnessed rapid economic growth since the 1990s but has nonetheless been absent in the relevant Western-centric literature. Using an exclusively developed software, the study presents a structured dataset on entrepreneurship research in Vietnam from 2008 to 2018, highlighting: low research output, low creativity level, inattention to entrepreneurship theories, and instead, a focus o…Read more
 •  331
  Policy Response, Social Media and Science Journalism for the Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: The Vietnam Lessons
  with La Viet Phuong, Pham Thanh Hang, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Phuc Khanh Linh, Vuong Thu Trang, Nguyen To Hong Kong, Tran Trung, Khuc Van Quy, Ho Manh Tung, and Quan-Hoang Vuong
  Sustainability 12 2931. 2020.
  Vietnam, with a geographical proximity and a high volume of trade with China, was the first country to record an outbreak of the new Coronavirus disease (COVID-19), caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2. While the country was expected to have a high risk of transmission, as of April 4, 2020—in comparison to attempts to contain the disease around the world—responses from Vietnam are being seen as prompt and effective in protecting the interests of its citizen…Read more
 •  306
  Bài điểm thông tin khoa học về các tác động của COVID-19 tới thế giới xuất bản học thuật. Đăng trên EASE Vietnam SciComm System ngày 18-03-2020. Sau đó được website của Trung tâm ISR, Phenikaa University đăng lại ngày 25-03-2020.
 •  141
  How scientific research changes the Vietnamese higher education landscape: Evidence from social sciences and humanities between 2008 and 2019
  with Thi-Huyen-Trang Nguyen, Trung Tran, The-Tung Dau, Thi-Song-Ha Nguyen, and Thanh-Hung Nguyen
  F1000Research 9 (152): 1-11. 2020.
  Background: In the context of globalization, Vietnamese universities, whose primary function is teaching, there is a need to improve research performance. Methods: Based on SSHPA data, an exclusive database of Vietnamese social sciences and humanities researchers’ productivity, between 2008 and 2019 period, this study analyzes the research output of Vietnamese universities in the field of social sciences and humanities. Results: Vietnamese universities have been steadily producing a high volum…Read more
 •  160
  STEM education and outcomes in Vietnam: Views from the social gap and gender issues
  with Quan-Hoang Vuong, Pham Thanh Hang, Tran Trung, Vuong Thu Trang, Nguyen Manh Cuong, Nguyen Phuc Khanh Linh, and La Viet Phuong
  United Nations’ Sustainable Development Goals 4 Quality Education has highlighted major challenges for all nations to ensure inclusive and equitable quality access to education, facilities for children, and young adults. The SDG4 is even more important for developing nations as receiving proper education or vocational training, especially in science and technology, means a foundational step in improving other aspects of their citizens’ lives. However, the extant scientific literature about STEM …Read more
 •  90
  Kể từ năm 2015, ngày 11 tháng 2 hàng năm đã chính thức được Đại hội đồng Liên hiệp quốc công nhận là Ngày Quốc tế Phụ nữ trong Khoa học. Sự kiện này được UNESCO và UN Women kết hợp cùng với các cơ quan đối tác tổ chức trên toàn thế giới nhằm khuyến khích sự tham gia của phái nữ trong khoa học.
 •  129
  Scrambling for higher metrics in the Journal Impact Factor bubble period: a real-world problem in science management and its implications
  with Tran Trung, Hoang Khanh Linh, La Viet Phuong, and Quan-Hoang Vuong
  Problems and Perspectives in Management 18 (1): 48-56. 2020.
  Universities and funders in many countries have been using Journal Impact Factor (JIF) as an indicator for research and grant assessment despite its controversial nature as a statistical representation of scientific quality. This study investigates how the changes of JIF over the years can affect its role in research evaluation and science management by using JIF data from annual Journal Citation Reports (JCR) to illustrate the changes. The descriptive statistics find out an increase in the medi…Read more
 •  71
  The emerging business of science in Vietnam
  with Manh-Tung Ho, Khanh-Linh Hoang, and Minh-Hoang Nguyen
  In Quan-Hoang Vuong & Trung Tran (eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road, De Gruyter. pp. 163-177. 2019.
  Manh-Tung Ho, Khanh-Linh Hoang, Minh-Hoang Nguyen, Manh-Toan Ho (2019). Chapter 8. The emerging business of science in Vietnam. In Quan-Hoang Vuong, Trung Tran (Eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road (pp. 163–177). Warsaw, Poland: De Gruyter. DOI:10.2478/9783110686081-013. Online ISBN: 9783110686081 © 2019 Sciendo / De Gruyter
 •  66
  KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế
  with Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Dung, Nguyễn Thanh Nhàn, Lương Anh Phương, Nguyễn Thị Linh, and Lê Thị Kim Ngân
  Khoa Học and Phát Triển 2020 (1065): 24-25. 2020.
  Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ.
 •  129
  Some 14 months after the official publication of our joint study on ‘cultural additivity’ [1], a question has become larger, and left unanswered. The title of this short piece reflects that question, that is, “is it possible for us to investigate a hypothetical relationship between the working of mindsponge process and the cultural additivity phenomenon?”.
 •  86
  Vài suy nghĩ về h-index trong cuộc chuyến biến đo lường công trạng khoa học ở Việt Nam. Bài viết đăng trên tạp chí Kinh tế và Dự báo, Vol. 52, No. 32, Serial 714, tr. 38-40, Hà Nội, tháng 11-2019.