•  131
  Relativism and the Ontological Turn within Anthropology
  with Mark Risjord
  Philosophy of the Social Sciences 43 (1): 3-23. 2013.
  The “ontological turn” is a recent movement within cultural anthropology. Its proponents want to move beyond a representationalist framework, where cultures are treated as systems of belief that provide different perspectives on a single world. Authors who write in this vein move from talk of many cultures to many “worlds,” thus appearing to affirm a form of relativism. We argue that, unlike earlier forms of relativism, the ontological turn in anthropology is not only immune to the arguments of …Read more
 •  47
  Diskusní článek věnovaný textu Nikola Balaš, „Kdo je tu v pasti?“ Teorie vědy / Theory of Science 41, č. 1 : 133–49.
 •  16
  Neural Correlates of Liberalism and Conservatism in a Post-communist Country
  with Jan Kremláček, Daniel Musil, and Jana Langrová
  Frontiers in Human Neuroscience 13. 2019.
 •  42
  Claude Lévi-Strauss: překonat okouzlení
  Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3): 361-382. 2010.
  Při výběru z teorií, které bychom mohli aplikovat na problém, jímž se zabýváme, je pro nás účinnost jejich použití jedním z nejdůležitějších kritérií. Jinými slovy, naše hodnocení teorií se odvíjí o jejich schopnosti řešit problémy. V tomto eseji nejprve ukáži, jaké druhy problémů jsou pro sociální vědy klíčové, a s pomocí strukturalistické kritiky funkcionalismu nabídnu ilustrace těchto problémů. Budu přitom tvrdit, že Lévi-Straussovy přísliby spojené s jeho metodou nebyly nikdy naplněny a že j…Read more
 •  19
  Modularity of Mind: Is It Time to Abandon This Ship?
  Philosophy of the Social Sciences 47 (2): 132-144. 2017.
  This article evaluates the idea of the modularity of mind and domain specificity. This concept has penetrated the behavioral disciplines, and in the case of some of these—for example, the cognitive study of religion—has even formed their foundation. Although the theoretical debate relating to the idea of modularity is ongoing, this debate has not been reflected in the use of modularity in behavioral research. The idea of domain specificity or modularity of mind is not without its controversies, …Read more
 • Naturalism versus Interpretativism in Social Sciences
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (3): 303-321. 2010.
 •  18
  Naturalizmus versus interpretativizmus ve společenských vědách
  Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (3): 303-321. 2010.
  When Tooby and Cosmides published their famous article “Psychological foundation of culture”, most readers could read it as just another paper addressing evolutionary psychology. Its aspirations were, however, much far-reaching. Tooby and Cosmides attacked the so-called constructivists. In this way, the paper ushered in another turn in the controversy over the method of social sciences. In my paper I claim that Tooby and Cosmides are right when they criticize constructivists and relativists. On …Read more