University of Padua
Department of Philosophy, Sociology, Education and Applied Psychology
PhD, 2012
  •  28
    Verità e comparazione in Aristotele
    Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. 2014.
    A philosophical history of the Aristotelian notion of truth, in consideration of later developments of comparative logic and dialectic.
  •  1
    Aristotel na samem zaključku Druge analitike zapiše: »nič ne more biti skladno z resnico bolj od znanstvenega razumevanja, razen mišljenja «. Ta trditev bi lahko bila problematična, če upoštevamo aristotelsko načelo izključenega tretjega, ki pravi, da med resnico in zmoto ne obstajajo vmesne stopnje. Dejansko Aristotelova logika ne pušča prostora za naraščajoče resnice, tako da je treba to domnevno višjo resnico razumeti na bolj posreden način. Po kritični obravnavi nekaj zadevne literature bo p…Read more