New Galaxy Nha Trang tại Khu đô thị An Viên của Hưng Thịnh. Với 1548 căn hộ 3 Mặt tiền Biển, Sở hữu vĩnh viễn. Phân tích - Đánh giá chi tiết. Địa chỉ : An Viên, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

This profile currently does not have any publications associated with it.