NIIT – một tập đoàn phát triển tài năng toàn cầu, với hơn 16 năm kinh nghiệm tại Việt Nam đã giúp các bạn trẻ thực hiện ước mơ trong con đường công nghệ thông tin. Địa chỉ: 93 Cao Thắng,Phường 3, Quận 3, Tp. HCM SĐT: (08) 39 304 301 Hashtag: #niit,#niitvietnam,#hocviencntt,#cnttniit

This profile currently does not have any publications associated with it.