ما در شرکت نورالفرات بر این باوریم که می توانیم بازار مصرف کالاهای ایرانی را گسترش دهیم و سرمایه گذاری برای تولید هرچه بیشتر و باکیفیت تر محصولات شما را اولویت خود می دانیم. در راه تجارت با سوریه و کشورهای همسایه و هر گونه فعالیت تجاری در سوریه و ایران و کشورهای همسایه با شما هستیم.

This profile currently does not have any publications associated with it.