OES - Công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ số hóa bài giảng, hệ thống E learning, phần mềm Elearning cho các doanh nghiệp ở Việt Nam ! Cùng với đội ngũ trên 70 nhân sự “toàn diện về dịch vụ E-Learning” giàu kinh nghiệm triển khai thực tế và giàu nhiệt huyết phát triển Hệ thống phần mềm LMS, số hóa nội dung, thiết kế trải nghiệm học tập, phân tích dữ liệu…#oes #congtyoes #oesvn

This profile currently does not have any publications associated with it.