Oksana Tereshchenko

Kiev Polytechnic Institute

Past events