Olha Ruptash

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University