Phượng Đỏ là địa chỉ phá thai hải phòng an toàn và hiệu quả. Hotline: (0225) 883 12 39. Địa chỉ: 498 Nguyễn Văn Linh, P. vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng.